معلم برای تدریس خصوصی ادبیات

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی ادبیات

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای ادبیات

تدریس خصوصی برای ادبیات، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 184 مورد یافته شد )

درس ادبیات
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط راشین مبشری

مدرس خانم راشین مبشری

تدریس خصوصی ادبیات, عربی, فارسی, ادبیات کنکور, زبان و ادبیات فارسی, عربی متوسطه, عربی دبیرستان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مصطفی اسلامی

مدرس آقای مصطفی اسلامی

تدریس خصوصی ادبیات, فارسی, ادبیات کنکور, زبان و ادبیات فارسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام راد

مدرس خانم الهام راد

تدریس خصوصی ادبیات, زبان و ادبیات فارسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط گروه آموزشی درخشش

گروه آموزشی درخ ...

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, شیمی, ادبیات, اقتصاد, عربی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پرستو رضایی

مدرس خانم پرستو رضایی

تدریس خصوصی ادبیات, عربی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط گروه علمی آموزشی کیمیا

گروه علمی آموزش ...

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, شیمی, ادبیات, علوم, عربی, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط هادی پریشانی

مدرس آقای هادی پریشانی

تدریس خصوصی ادبیات, زبان انگلیسی, علوم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد کمالی

مدرس آقای محمد کمالی

تدریس خصوصی ادبیات, زبان و ادبیات فارسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فردین رشیدی

فردین رشیدی

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, شیمی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پارمیدا عنبرزاده

مدرس خانم پارمیدا عنبرزاد ...

تدریس خصوصی ادبیات, زبان عربی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مونا مظهری

مدرس خانم مونا مظهری

تدریس خصوصی ادبیات, عربی, زبان انگلیسی دانشگاه, عربی دبیرستان, زبان و ادبیات فارسی, اقتصاد

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ساناز دولتی

مدرس خانم ساناز دولتی

تدریس خصوصی ادبیات, عربی, زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دبیرستان, عربی کنکور, , ریاضیات علوم انسانی, عربی دبیرستان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شیوا اردلانیان

مدرس خانم شیوا اردلانیان

تدریس خصوصی ریاضی, ادبیات, عربی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط هانیه آصالح

مدرس خانم هانیه آصالح

تدریس خصوصی ادبیات, تاریخ, کنکور هنر

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نازنین قاسمی ورکی

مدرس خانم نازنین قاسمی ور ...

تدریس خصوصی شیمی, ادبیات, زیست شناسی عمومی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط باران بازودار

مدرس خانم باران بازودار

تدریس خصوصی ادبیات, عکاسی, جامعه شناسی

مشاهده پروفایل
x