معلم برای تدریس خصوصی ابتدایی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی ابتدایی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای ابتدایی

تدریس خصوصی برای ابتدایی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 178 مورد یافته شد )

درس ابتدایی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شفیقه همراهی

مدرس خانم شفیقه همراهی

تدریس خصوصی ابتدایی, فارسی, کودکان استثنائی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط لیلا طهماسبی

مدرس خانم لیلا طهماسبی

تدریس خصوصی ابتدایی, قرآن, استعدادیابی کودکان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آیدا نیاکانی

مدرس خانم آیدا نیاکانی

تدریس خصوصی ابتدایی, ریاضی تیزهوشان, ادبیات

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فریبا حسینی

مدرس خانم فریبا حسینی

تدریس خصوصی ریاضی, , ابتدایی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه عزیزمحمدی

مدرس خانم فاطمه عزیزمحمدی

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, ابتدایی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر طحانی

مدرس آقای امیر طحانی

تدریس خصوصی ابتدایی, ریاضی تیزهوشان, ریاضی ششم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مرتضی قره داغی

مدرس آقای مرتضی قره داغی

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, ابتدایی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سید مسعود فاطمی

مدرس آقای سید مسعود فاطمی

تدریس خصوصی ریاضی متوسطه, ابتدایی, دبستان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی لطفی

مدرس آقای مهدی لطفی

تدریس خصوصی ابتدایی, ریاضی ششم, مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آموزشگاه علمی مدرسان

آموزشگاه علمی م ...

تدریس خصوصی ریاضی, ریاضی متوسطه, زبان انگلیسی, شیمی, ابتدایی, فیزیک, علوم راهنمایی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فیروزه وفاقی

مدرس خانم فیروزه وفاقی

تدریس خصوصی ریاضی, ابتدایی, فارسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه سندگل

مدرس خانم فاطمه سندگل

تدریس خصوصی عربی, ابتدایی

مشاهده پروفایل
x