معلم برای تدریس خصوصی زیست شناسی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی زیست شناسی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای زیست شناسی

تدریس خصوصی برای زیست شناسی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 537 مورد یافته شد )

درس زیست شناسی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شاهین هرندی

مدرس آقای شاهین هرندی

تدریس خصوصی زیست شناسی, زیست شناسی کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط غزاله زاهد

مدرس خانم غزاله زاهد

تدریس خصوصی زیست شناسی, علوم, زبان انگلیسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین صالحی

مدرس آقای حسین صالحی

تدریس خصوصی زیست شناسی, زیست شناسی مولکولی, ژنتیک

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسن قربان نژاد

مدرس آقای حسن قربان نژاد

تدریس خصوصی زیست شناسی, زیست شناسی کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا زیبایی

مدرس آقای علیرضا زیبایی

تدریس خصوصی زیست شناسی, مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا بهنام

مدرس آقای رضا بهنام

تدریس خصوصی زیست شناسی, زیست شناسی کنکور تجربی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پوریا آبرون

مدرس آقای پوریا آبرون

تدریس خصوصی زیست شناسی, زیست کنکور, مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی, زیست گیاهی کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیما دانا

مدرس خانم سیما دانا

تدریس خصوصی زیست شناسی, زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دبیرستان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی منتظری

مدرس آقای مهدی منتظری

تدریس خصوصی زیست شناسی, شیمی, بیوشیمی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط خانم قانع

مدرس خانم خانم قانع

تدریس خصوصی شیمی, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط یوسف بهرامپور

مدرس آقای یوسف بهرامپور

تدریس خصوصی زیست شناسی, مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی,

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شرکت علمی آموزشی سپنتا زیست آپادانا

شرکت علمی آموزش ...

تدریس خصوصی زیست شناسی, زیست شناسی عمومی, زیست شناسی کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فربد احمدیان

مدرس آقای فربد احمدیان

تدریس خصوصی فیزیک, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
x