معلم برای تدریس خصوصی ‌فیزیک دانشگاهی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی ‌فیزیک دانشگاهی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای ‌فیزیک دانشگاهی

تدریس خصوصی برای ‌فیزیک دانشگاهی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 2831 مورد یافته شد )

درس ‌فیزیک دانشگاهی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسن بیک محمدلو تضمینی

مدرس آقای حسن بیک محمدلو ...

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاه, مقاومت مصالح, فیزیک, مکانیک, الاستیسیته, اقتصاد خرد, ریاضی مهندسی پیشرفته, ریاضی کنکور ارشد, استاتیک

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد سپاهی

مدرس آقای محمد سپاهی

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک, الکترومغناطیس, مدارهای الکتریکی, کنترل خطی, ماشین های الکتریکی, مغناطیس

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آقا یوسف درویش

آقا یوسف درویش

تدریس خصوصی فیزیک, فیزیک هالیدی, فیزیک دبیرستان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حمید مستاجران

مدرس آقای حمید مستاجران

تدریس خصوصی علوم تجربی, فیزیک

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط طهمورث صفری

مدرس آقای طهمورث صفری

تدریس خصوصی فیزیک, الکترومغناطیس

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر عصائیان

مدرس آقای امیر عصائیان

تدریس خصوصی فیزیک, برنامه نویسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی سالارپور

مدرس آقای علی سالارپور

تدریس خصوصی فیزیک, ریاضی پیش دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد هاشمی

مدرس آقای محمد هاشمی

تدریس خصوصی فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا عباسی

مدرس آقای رضا عباسی

تدریس خصوصی ریاضی, معادلات دیفرانسیل, فیزیک

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط جواد بشیری

مدرس آقای جواد بشیری

تدریس خصوصی ریاضی, فیزیک

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شکوه خیرآبادی

مدرس خانم شکوه خیرآبادی

تدریس خصوصی فیزیک, ‌فیزیک دانشگاهی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرهاد راسخ

مدرس آقای فرهاد راسخ

تدریس خصوصی فیزیک, فیزیک دبیرستان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام فریدونى

مدرس خانم الهام فریدونى

تدریس خصوصی فیزیک, زبان انگلیسی

مشاهده پروفایل
x