معلم برای تدریس خصوصی دفاع شخصی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی دفاع شخصی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای دفاع شخصی

تدریس خصوصی برای دفاع شخصی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 26 مورد یافته شد )

درس دفاع شخصی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نسرین قناتی

مدرس خانم نسرین قناتی

تدریس خصوصی دفاع شخصی, سلاح سرد, کونگ فو

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهرام اولاد

مدرس آقای شهرام اولاد

تدریس خصوصی دفاع شخصی, سلاح سرد, کونگ فو

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا پورداداش

مدرس آقای رضا پورداداش

تدریس خصوصی دفاع شخصی, بدنسازی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط وحید اکبری

مدرس آقای وحید اکبری

تدریس خصوصی دفاع شخصی, fitness بدنسازی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعید رجبی

مدرس آقای سعید رجبی

تدریس خصوصی دفاع شخصی, جودو

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مرتضی نوروزی

مدرس آقای مرتضی نوروزی

تدریس خصوصی کیک بوکسینگ, دفاع شخصی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط باشگاه ورزشی بهروز

باشگاه ورزشی به ...

تدریس خصوصی کیک بوکسینگ, دفاع شخصی, رژیم درمانی و تغذیه, بدنسازی, fitness بدنسازی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد خواجه علی

مدرس آقای محمد خواجه علی

تدریس خصوصی شیمی, زیست شناسی, بدنسازی, دفاع شخصی, زبان و ادبیات فارسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مریم لطفعلی زاده

مدرس خانم مریم لطفعلی زاد ...

تدریس خصوصی دفاع شخصی, fitness بدنسازی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر صدفی پور

مدرس آقای امیر صدفی پور

تدریس خصوصی دفاع شخصی, ورزش, سلاح سرد

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محسن زحمت کش

مدرس آقای محسن زحمت کش

تدریس خصوصی دفاع شخصی, بدنسازی, کونگ فو

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط استاد اسلامی

مدرس آقای استاد اسلامی

تدریس خصوصی دفاع شخصی, هنرهای رزمی, بدنسازی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعید خواجوی

مدرس آقای سعید خواجوی

تدریس خصوصی فیزیک, شیمی, زیست شناسی, ریاضیات دانشگاه, دفاع شخصی, فلسفه و منطق

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط میثم زنگنه

مدرس آقای میثم زنگنه

تدریس خصوصی عکاسی, قرآن, دفاع شخصی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پویان آزادبخت

مدرس آقای پویان آزادبخت

تدریس خصوصی کیک بوکسینگ, دفاع شخصی

مشاهده پروفایل
x