معلم برای تدریس خصوصی المپیاد زیست شناسی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی المپیاد زیست شناسی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای المپیاد زیست شناسی

تدریس خصوصی برای المپیاد زیست شناسی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 537 مورد یافته شد )

درس المپیاد زیست شناسی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فائزه درکی

مدرس خانم فائزه درکی

تدریس خصوصی زیست شناسی, علوم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه حاجی ابراهیمی

مدرس خانم فاطمه حاجی ابرا ...

تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور تجربی, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد امین سمیع پور

مدرس آقای محمد امین سمیع ...

تدریس خصوصی شیمی, زیست کنکور, , زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شاهین هرندی

مدرس آقای شاهین هرندی

تدریس خصوصی زیست شناسی, زیست شناسی کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط غزاله زاهد

مدرس خانم غزاله زاهد

تدریس خصوصی زیست شناسی, علوم, زبان انگلیسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین صالحی

مدرس آقای حسین صالحی

تدریس خصوصی زیست شناسی, زیست شناسی مولکولی, ژنتیک

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مرتضی میرزائی

مدرس آقای مرتضی میرزائی

تدریس خصوصی زیست شناسی, علوم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پریسا محمودی

مدرس خانم پریسا محمودی

تدریس خصوصی فیزیک, ریاضی, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین آریانی

مدرس آقای امین آریانی

تدریس خصوصی زیست شناسی, عربی, علوم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا مشرفی

مدرس آقای علیرضا مشرفی

تدریس خصوصی زیست شناسی, زیست شناسی کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسن قربان نژاد

مدرس آقای حسن قربان نژاد

تدریس خصوصی زیست شناسی, زیست شناسی کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط راهله جهانبانی

مدرس خانم راهله جهانبانی

تدریس خصوصی زیست شناسی سلولی, بیوشیمی, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حامد جاویدپور

مدرس آقای حامد جاویدپور

تدریس خصوصی ریاضی, , زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا زیبایی

مدرس آقای علیرضا زیبایی

تدریس خصوصی زیست شناسی, مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی

مشاهده پروفایل
x
تماس با ما