معلم برای تدریس خصوصی موسیقی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی موسیقی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای موسیقی

تدریس خصوصی برای موسیقی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 196 مورد یافته شد )

درس موسیقی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهاب بلوکی

مدرس آقای شهاب بلوکی

تدریس خصوصی سلفژ, موسیقی, پیانو

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهراسادات موسوی

مدرس خانم زهراسادات موسوی

تدریس خصوصی سلفژ, موسیقی, ویولن

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط صبا قانع

مدرس خانم صبا قانع

تدریس خصوصی موسیقی, ویولن

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط اشکان ماهری

مدرس آقای اشکان ماهری

تدریس خصوصی موسیقی, گیتار, آواز

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد مرزبان

مدرس آقای محمد مرزبان

تدریس خصوصی موسیقی, زبان انگلیسی, تار

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرش کریمیان

مدرس آقای آرش کریمیان

تدریس خصوصی موسیقی, پیانو

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امید برازنده

مدرس آقای امید برازنده

تدریس خصوصی موسیقی, گیتار

مشاهده پروفایل
x