تعرفه مدرسه آنلایننحوه ی خرید از سایت مدرسه آنلاین استادسلام


شما در استادسلام می توانید برای برگزاری کلاس‌های آنلاین به انتخاب خودتان وارد فضای 1- اسکای روم استادسلام یا 2- ادوبی‌کانکت استاد سلام شوید، ما هردو را برایتان مهیا کرده‌ایم.

1-تعرفه‌ی کلاس آنلاین استادسلام در فضای اسکای روم استادسلام:

حالت اول- خرید به میزان دلخواه: برای استفاده از فضای مدرسه آنلاین، می توانید بسته های اعتباری به صورت نفر ساعت خریداری کرده کلاس خود را راه اندازی کنید.
مدرسه آنلاین برای این که شما را مجبوربه خرید بسته ای و ماهیانه و ... نکند، شرایطی فراهم کرده تا بتوانید به هر میزان که لازم دارید خرید کنید. البته در صورت خرید بیش تر از تخفیف هم بهره مند خواهید شد.(راه اندازی و نصب و پشتیبانی در استادسلام رایگان است)
معمولا به مراکز تازه کار و نوپا که فعلا تعداد مشتری قابل توجهی ندارند خرید شارژ اعتباری را پیشنهاد می کنیم.


تعرفه قیمت نفر ساعتی کلاس‌آنلاین
برای تعداد 50 تا 200 نفر ساعت، هر نفر ساعت 850 تومان 
تعداد 200 تا 500 نفر ساعت، هر نفر ساعت 700 تومان
 تعداد بیشتر از 500 نفر ساعت، هر نفر ساعت 600 تومان
 • با خرید عمده اقتصادی کسب و کار کنید

ضمنا در زمان مصرف اعتبار خریداری شده محدودیتی وجود ندارد و تا هر زمان که بخواهید اعتبار شما در سبد خرید شما باقی خواهد ماند.

     مدارس و آموزشگاه هایی که  میزان مصرف آن ها در شارژ کلاس‌آنلاین بالای 400 نفر‌ساعت در ماه است و خرید‌های کم، برایشان با‌صرفه نیست خرید به شکل پکیج را پیشنهاد می کنیم.(راه اندازی و نصب و پشتیبانی در استاد سلام رایگان است)

برگزاری نامحدود کلاس‌آنلاین با امکانات ویژه ای که سایت برای مدارس فراهم آورده است :


تعرفه‌ی مدرسه‌آنلاین استادسلام در فضای اسکای روم یا ادوبی‌کانکت با خدمات جانبی مدارس

 برای مدارس و آموزشگاه‌هایی که با فضای ادوبی‌کانکت آشنایی دارند و از میزان مصرف کلاس‌های آنلاین خود در ماه، آگاهی بیشتری دارند، خرید به شکل پکیج را به آنها پیشنهاد می‌کنیم: (راه اندازی و نصب و پشتیبانی در استاد سلام رایگان است)نا‌محدود ساعتی و 30 شاگرد همزمان
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 3 ساعت
تعرفه قیمت (تومان)
 • 1ماهه اسکای‌روم 434,000 
 •  ادوبی‌کانکت 252,000 
 • 3ماهه اسکای‌روم 865,000 
 • ادوبی کانکت 754,000 
 • 6ماهه اسکای‌روم 1,625,000 
 • ادوبی‌کانکت 1,480,000 
 • 9ماهه اسکای‌روم 2,333,000 
 • ادوبی‌کانکت 2,203,000 
نامحدود ساعتی و 60 نفر همزمان
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته‌ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس‌ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 5 ساعت
تعرفه قیمت  (تومان)
 • 1ماهه اسکای‌روم 634,000 
 • ادوبی‌کانکت 415,000 
 • 3ماهه اسکای‌روم 1,512,000 
 • ادوبی‌کانکت 1,245,000 
 • 6ماهه اسکای‌روم 2,836,000 
 • ادوبی‌کانکت 2,480,000 
 • 9ماهه اسکای‌روم 3,970,000 
 • ادوبی کانکت 4,140,000 
نامحدود ساعتی و 100 نفر همزمان
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 8 ساعت
تعرفه قیمت  (تومان)
 • 1ماهه اسکای‌روم 1,000,000 
 • ادوبی‌کانکت 570,000 
 • 3ماهه اسکای‌روم 2,397,000 
 • ادوبی‌کانکت 1,713,000 
 • 6ماهه اسکای‌روم 4,489,000 
 • ادوبی‌کانکت 3,420,000 
 • 9ماهه اسکای‌روم 6,300,000 
 • ادوبی‌کانکت 5,400,000 نامحدود ساعتی و 150 نفر همزمان
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته‌ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس‌ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم‌های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 8 ساعت
تعرفه قیمت (تومان)
 • 1ماهه اسکای‌روم 1,646,000 
 • ادوبی‌کانکت 790000 
 • 3ماهه اسکای‌روم 3,960,000 
 • ادوبی‌کانکت 2,370,000 
 • 6ماهه اسکای‌روم 7,425,000 
 • ادوبی‌کانکت 4,741,000 
 • 9ماهه اسکای‌روم 10,395,000 
 • ادوبی‌کانکت 7,900,000 
مدرسه آنلاین نامحدود 200 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته‌ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس‌ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم‌های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 8 ساعت
تعرفه قیمت (تومان)
 • 1ماهه اسکای‌‌روم 2,095,000 
 • ادوبی‌کانکت 940 هزار 
 • 3ماهه اسکای‌روم 5,028,000 
 • ادوبی‌کانکت 2,822,000 
 • 6ماهه اسکای‌روم 9,430,000 
 • ادوبی‌کانکت 5,640,000 
 • 9ماهه اسکای‌روم 13,200,000 
 • ادوبی‌کانکت 9,400,000 
مدرسه آنلاین نامحدود 250 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته‌ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس‌ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم‌های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 8 ساعت
تعرفه قیمت (تومان)
 • 1ماهه اسکای‌روم 2,620,000 
 • ادوبی‌کانکت  1,105,000
 • 3ماهه اسکای‌روم 6,276,000
 • ادوبی‌کانکت 3,315,000 
 • 6ماهه اسکای‌روم 11,790,000 
 • ادوبی‌کانکت 6,630,000 
 • 9ماهه اسکای‌روم 16,500,000 
 • ادوبی‌کانکت 11,050,000 
مدرسه آنلاین نامحدود 300 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته‌ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس‌ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم‌های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 8 ساعت
تعرفه قیمت (تومان)
 • 1ماهه اسکای‌روم 2,970,000 
 • ادوبی‌کانکت 1,190,000 
 • 3ماهه اسکای‌روم 7,128,000 
 • ادوبی‌کانکت 3,570,000 
 • 6ماهه اسکای‌روم 13,365,000 
 • ادوبی‌کانکت 7,140,000 
 • 9ماهه اسکای‌روم 18,715,000 
 • ادوبی‌کانکت 11,900,000 
چرا با استادسلام
هم کلاس آنلاین اختصاصی هم ادوبی
امکان ارسال پیامک
امکان ضبط و آپلود فیلم
امکان ثبت نام و پرداخت پول شاگرد در دوره‌های شما
امکان تعریف کد تخفیف ثبت‌نام
دارای فیلم راهنما برای معلم‌ها
دارای فیلم راهنما برای شاگردان
تحویل سریع پنل مدرسه‌آنلاین پس از خرید
راهنمایی تلفنی برای مدیر و معلم و شاگرد

 • دارای سابقه 5 ساله در برگزاری کلاس‌های آنلاین
 • سابقه 7 ساله در کلاس خصوصی
 • سابقه 5 ساله با آموزشگاه‌ها

 


 • ایجاد کلاس در پنل استادسلام در فضای اسکای‌روم یا ادوبی‌کانکت به انتخاب خودتان
 • امکان اضافه کردن شاگردان و کاربران به صورت دسته‌ای برای سهولت کار مدارس و آموزشگاه‌ها
 • امکان ارسال پیامک حاوی لینک ورود به کلاس، نام کاربری و رمز عبور به تک‌تک دانش‌آموزان و اساتید
 • امکان ضبط فیلم و آپلود آن
 • نمایش فیلم ضبط‌شده‌ی کلاس در سایت و دسترسی به همان فیلم به صورت آفلاین
 • امکان ثبت‌نام آنلاین کاربران در کلاس‌ها وپرداخت پول از درگاه استادسلام
 • امکان ثبت‌نام شاگرد با کدهای مختلف تخفیف، در دوره‌های شما(تخفیف به دلیل ثبت‌نام زود هنگام، تخفیف به دلیل ثبت‌نام در دو یا چند دوره، تخفیف به دلیل ثبت‌نام چند‌نفری) تمام این موارد توسط متصدی آموزش قابل تعریف است.
 • تمام موارد گفته شده در بالا بصورت یک لینک راهنما برای شاگرد و استاد قابل ارسال و نمایش است.
 • امکان تماشای فیلم راهنمای نصب نرم افزار ادوبی کانکت به همراه توضیحات و پشتیبانی همکاران فنی
 • برای راحتی شما پنل رابط کاربری ادوبی‌کانکت در استادسلام به گونه‌ای تعریف شده که شما به جز زمان برقراری کلاس با فضای آن در ارتباط نخواهید بود.
 • تحویل پنل بلافاصله پس از ثبت نام و خرید شما...
 • پشتیبانی مسئولانه در تمام طول دوره

      و  البته ما هم در این ایام به دلیل ویروس کرونا و برای اینکه در این شرایط بحرانی درکنار معلمین، مدارس و دانشگاه‌ها باشیم از همان روزهای ابتدایی اسفند ماه سال 99 مقدار 500 نفرساعت رایگان برای هر مدرسه یا دانشگاه جهت راه‌اندازی کلاس‌های آنلاینشان در نظر گرفتیم. امیدواریم از این طریق توانسته باشیم واحدهای آموزشی بیشتری را با دنیای بدون پیچیدگی و جذاب آموزش آنلاین آشنا کنیم.

       جهت پرداخت می توانید مبلغ آن را به شماره کارت 6219861031037871  بنام نغمه عقیلی فرد قمی نزد بانک سامان واریز نمایید و هم می‌توانید از بخش اعتبارات، به اعتبار خود اضافه کنید. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 09037736939 تماس بگیرید.
تماس با ما
تماس از طریق تلگرام
استاد سلام
Ostad salam online school

می خوام از کارهای مهم استادسلام با خبر بشم

اگر «بله» را انتخاب می‌کنید بعد از آن دکمه Allow را هم بزنید.