تعرفه مدرسه آنلایننحوه ی خرید از سایت مدرسه آنلاین استادسلام

شما در استاد سلام می توانید برای برگزاری کلاس های آنلاین به انتخاب خودتان وارد فضای 1- اسکای روم استاد سلام یا 2- ادوبی کانکت استاد سلام شوید، ما هردو را برایتان مهیا کرده ایم.
1-تعرفه ی کلاس آنلاین استاد سلام در فضای اسکای روم استادسلام:
حالت اول- خرید به میزان دلخواه: برای استفاده از فضای مدرسه آنلاین، می توانید بسته های اعتباری به صورت نفر ساعت خریداری کرده کلاس خود را راه اندازی کنید.
مدرسه آنلاین برای این که شما را مجبوربه خرید بسته ای و ماهیانه و ... نکند، شرایطی فراهم کرده تا بتوانید به هر میزان که لازم دارید خرید کنید. البته در صورت خرید بیش تر از تخفیف هم بهره مند خواهید شد.(راه اندازی و نصب و پشتیبانی در استادسلام رایگان است)
معمولا به مراکز تازه کار و نوپا که فعلا تعداد مشتری قابل توجهی ندارند خرید شارژ اعتباری را پیشنهاد می کنیم.


تعرفه قیمت نفر ساعتی
برای تعداد 15 تا 50 نفر ساعت، هر نفرساعت 1000 تومان 
برای تعداد 50 تا 200 نفر ساعت، هر نفر ساعت 850 تومان
 برای تعداد 200 تا 500 نفر ساعت، هر نفر ساعت 700 تومان
برای تعداد بیشتر از 500 نفر ساعت، هر نفر ساعت 600 تومان
 • با خرید عمده اقتصادی کسب و کار کنید

ضمنا در زمان مصرف اعتبار خریداری شده محدودیتی وجود ندارد و تا هر زمان که بخواهید اعتبار شما در سبد خرید شما باقی خواهد ماند.

     مدارس و آموزشگاه هایی 

که میزان مصرف آن ها در شارژ کلاس آنلاین بالای 400 نفر ساعت در ماه است و خریدهای خرد برایشان با صرفه نیست خرید به شکل پکیج را پیشنهاد می کنیم.(راه اندازی و نصب و پشتیبانی در استاد سلام رایگان است)
برگزاری نامحدود کلاس...


1- تعرفه ی کلاس های آنلاین استاد سلام در فضای اسکای روم استادسلام

 برای مدارس و آموزشگاه هایی که با فضای ادوبی کانکت آشنایی دارند و از میزان مصرف کلاسهای انلاین خود در ماه آگاهی بیش تری دارند، خرید به شکل پکیج را به آنها پیشنهاد می کنیم: (راه اندازی و نصب و پشتیبانی در استاد سلام رایگان است)


مدرسه آنلاین نا محدود 30 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 3 ساعت
تعرفه قیمت
 • یک ماهه 208 هزار تومان
 • سه ماهه 606 هزار تومان
 • شش ماهه 1,140,000 تومان
 • ده ماهه 1,810,000 تومان
مدرسه آنلاین نامحدود 60 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 5 ساعت
تعرفه قیمت
 • یک ماهه 404 هزار تومان
 • سه ماهه 1,195,000 تومان
 • شش ماهه 2,780,000 تومان
 • ده ماهه 3,612,000 تومان
مدرسه آنلاین نامحدود 100 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 8 ساعت
تعرفه قیمت
 • یکماهه 510 هزار تومان
 • سه ماهه 1,506,000 تومان
 • شش ماهه 3,000,000 تومان
 • ده ماهه 4,590,000 تومانمدرسه آنلاین نا محدود 150 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 8 ساعت
تعرفه قیمت
 • یک ماهه 730 هزار تومان
 • سه ماهه 2,190,000  تومان
 • شش ماهه 4,160,000 تومان
 • ده ماهه 5,570,000 تومان
مدرسه آنلاین نامحدود 200 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 8 ساعت
تعرفه قیمت
 • یک ماهه 840 هزار تومان
 • سه ماهه 2,520,000 تومان
 • شش ماهه 4,780,000 تومان
 • ده ماهه 7,560,000 تومان
چرا با استادسلام
هم کلاس آنلاین اختصاصی هم ادوبی
امکان ارسال پیامک
امکان ضبط و آپلود فیلم
امکان ثبت نام و پرداخت پول شاگرد در دوره های شما
امکان تعریف کد تخفیف ثبت نام
دارای فیلم راهنما برای معلم ها
دارای فیلم راهنما برای شاگردان
تحویل سریع پنل مدرسه آنلاین پس از خرید
راهنمایی تلفنی برای مدیر و معلم

 • دارای سابقه 5 ساله در برگزاری کلاس های آنلاین
 • سابقه 7 ساله در کلاس خصوصی
 • سابقه 5 ساله با آموزشگاه ها

2- تعرفه ی مدرسه آنلاین استاد سلام در فضای ادوبی کانکت اختصاصی:


برای مدارس و آموزشگاه هایی که با فضای ادوبی کانکت آشنایی دارند و از میزان مصرف کلاس های انلاین خود در ماه آگاهی بیش تری دارند، خرید به شکل پکیج را به آنها پیشنهاد می کنیم: (راه اندازی و نصب و پشتیبانی در استاد سلام رایگان است)


مدرسه آنلاین نا محدود 30 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 3 ساعت
تعرفه قیمت
 • یک ماهه 206 هزار تومان
 • سه ماهه 608 هزار تومان
 • شش ماهه 1,135,000 تومان
 • ده ماهه 1,790,000 تومان
مدرسه آنلاین نامحدود 60 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 5 ساعت
تعرفه قیمت
 • یک ماهه 396 هزار تومان
 • سه ماهه 1,202,000 تومان
 • شش ماهه 2,774,000 تومان
 • ده ماهه 3,600,000 تومان
مدرسه آنلاین نامحدود 100 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 8 ساعت
تعرفه قیمت
 • یکماهه 590 هزار تومان
 • سه ماهه 1,770,000 تومان
 • شش ماهه 3,356,000 تومان
 • ده ماهه 5,312,000 تومانمدرسه آنلاین نا محدود 150 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 8 ساعت
تعرفه قیمت
 • یک ماهه 732 هزار تومان
 • سه ماهه 2,188,000  تومان
 • شش ماهه 4,158,000  تومان
 • ده ماهه 6,565,000 تومان
مدرسه آنلاین نامحدود 200 نفره
امکان تعریف کلاس
تعریف شاگردان کلاس
تعریف شاگرد به صورت دسته ای از اکسل
تعریف معلم اختصاصی هر کلاس
تعریف مدیر برای همه کلاس ها
دریافت گزارشات حضور
حضور و غیاب
نمایش فیلم های ضبط شده
پشتیبانی تلفنی ماهیانه 8 ساعت
تعرفه قیمت
 • یک ماهه 839 هزار تومان
 • سه ماهه 2,516,000 تومان
 • شش ماهه 4,770,000 تومان
 • ده ماهه 7,550,000 تومان
چرا با استادسلام
هم کلاس آنلاین اختصاصی هم ادوبی
امکان ارسال پیامک
امکان ضبط  آپلود فیلم
امکان ثبت نام و پرداخت پول شاگرد در دوره های شما
امکان تعریف کد تخفیف ثبت نام
دارای فیلم راهنما برای معلم ها
دارای فیلم راهنما برای شاگردان
تحویل سریع پنل مدرسه آنلاین پس از خرید
راهنمایی تلفنی برای مدیر و معلم

 • دارای سابقه 5 ساله در برگزاری کلاس های آنلاین
 • سابقه 7 ساله در کلاس خصوصی
 • سابقه 5 ساله با آموزشگاه ها
 چرا خرید مدرسه آنلاین استادسلام، به نفع شماست؟!
هنگامی که شما در استاد سلام برای اولین یاچندمین بار کلاس آنلاین خود را شارژ می کنید ظاهرا یک خرید معمولی انجام داده ایداما، دسترسی های فراوانی در مدرسه آنلاین استاد سلام برایتان تعریف می شود

      ایجاد کلاس در پنل استادسلام در فضای اسکای روم یا ادوبی کانکت به انتخاب خودتان
      امکان اضافه کردن شاگردان و کاربران به صورت دسته ای برای سهولت کار مدارس و آموزشگاه ها
      امکان ارسال پیامک حاوی لینک ورود به کلاس، نام کاربری و رمزعبور به تک تک دانش آموزان و اساتید
      امکان ضبط فیلم و آپلود آن
      نمایش فیلم ضبط شده ی کلاس در سایت و دسترسی به همان فیلم به صورت آفلاین
     امکان ثبت نام آنلاین کاربران در کلاس ها وپرداخت پول از درگاه استادسلام
     امکان ثبت نام شاگرد با کدهای مختلف تخفیف دردوره های شما(تخفیف به دلیل ثبت نام زود هنگام، تخفیف به دلیل ثبت نام در دو یاچند دوره، تخفیف به دلیل ثبت نام چند نفری) تمام این موارد توسط متصدی آموزش قابل تعریف است.
     تمام موارد گفته شده در بالا بصورت یک لینک راهنما برای شاگرد و استاد قابل ارسال و نمایش است.
     امکان تماشای فیلم راهنمای نصب کلاس به همراه توضیحات و پشتیبانی همکاران فنی
     برای راحتی شما پنل رابط کاربری ادوبی کانکت در استاد سلام به گونه ای تعریف شده که شما به جز زمان برقراری کلاس با فضای نامانوس آن در ارتباط نخواهید بود.
     تحویل پنل بلافاصله پس از ثبت نام و خرید شما...
     پشتیبانی مسئولانه در تمام طول دوره

      و  البته ما هم در این ایام بدلیل ویروس کرونا و برای اینکه در این شرایط بحرانی درکنار معلمین، مدارس و دانشگاه ها باشیم از همان روزهای ابتدایی اسفند ماه 500 نفرساعت رایگان برای هر مدرسه یادانشگاه جهت راه اندازی کلاس های آنلاینشان در نظر گرفتیم. امیدواریم از این طریق توانسته باشیم واحدهای آموزشی بیش تری را با دنیای بدون پیچیدگی و جذاب آموزش آنلاین آشناکنیم.
       جهت پرداخت می توانید مبلغ آن را به شماره کارت 6219861031037871  بنام نغمه عقیلی فرد قمی نزد بانک سامان واریز نمایید و هم می توانید از بخش اعتبارات،به اعتبار خود اضافه کنید. هم چنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 09037736939 تماس بگیرید.
تماس با ما
تماس از طریق تلگرام تماس از طریق واتس آپ
استاد سلام
Ostad salam online school