شرکت مهندسی به همراه کادر آموزشی در شاخه های مهندسی


رباتیک

شروع از: 1397/5/8
آزاد، مدت دوره یک ماه و دو روز ...
هزینه: 280000 تومان
پرداخت اولیه: 16800 تومان
مشاهده و ثبت نام

ستارخان، روبروی بانک ملی شعبه دریان نو، پلاک 328، طبقه 3، واحد 10

بازدید: 547بالا
x