استادسلام! بستر ارائه، آموزش و تسهیلات آموزشی
تدریس خصوصی، آموزش، برگزاری دوره

برگزار کننده جشن آموزگار


جشن استاد سلام

شروع از: 1398/5/17
پنج شنبه 17 مرداد ماه
هزینه: 25000 » 25000 تومان (%1)
پرداخت اولیه: 25000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کارگاه روش تدریس

شروع از:
بنا به درخواست ثبت نام شدگان ک ...
هزینه: 400000 تومان
پرداخت اولیه: 400000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کارگاه روش تدریس

شروع از:
روز شروع اواسط آذر یک روزه چها ...
هزینه: 4500000 تومان
پرداخت اولیه: 4500000 تومان
مشاهده و ثبت نام

همایش استاد سلام برای آموزشگاه ها: ...

شروع از: 1394/12/20
پنجشنبه 20 اسفند ساعت 10 تا ...
هزینه: 2000 تومان
پرداخت اولیه: 2000 تومان
مشاهده و ثبت نام

چالش کنکور

شروع از: 1397/4/7
7 و 8 تیر ماه به صورت آنلاین
هزینه: 20000 تومان
پرداخت اولیه: 20000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آمادگی هندسه پایه ویژه کنکور 9 ...

شروع از: 1395/1/19
پنجشنبه و جمعه
هزینه: 400000 » 380000 تومان (%5)
پرداخت اولیه: 380000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دانشکده فارسی زبانان دهخدا، زیر مجموعه دانشگاه تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، ایستگاه پسیان،موسسه لغت نامه دهخدا

بازدید: 421


بالا
x