بدون مبارزه، کلاس آنلاین را ابزاری برای آموزش ببینیم مثل هر تکنولوژی جدید

بدون مبارزه، کلاس آنلاین را ابزاری برای آموزش ببینیم مثل هر تکنولوژی جدید

در این مطلب سعی می کنیم نوع مبارزه با کلاس آنلاین را که این روزها، برای تدریس و تدریس خصوصی و دوره های آموزشی به نوعی ابزار تبدیل شده است را بررسی می کنیم، کلاس آنلاین را یک ابزار جدید آموزشی ببینیم.

1398/12/15 05:19
تماس با ما