کلاس زبان فرانسه و دوره اختصاصی زبان فرانسه در استادسلام

با کلاس زبان فرانسه و دوره زبان فرانسه آموزشی با ما همراه شوید

درس یا مهارت*
نام درس مورد نظر را آرام بنویسید تا لیست پیشنهادی ظاهر شود و درس را انتخاب کنید
نحوه برگزاری*
روز و ساعت برگزاری*
تعداد شاگرد*
وضعیت سکونت*
موبایل*
ایمیل
انتخاب بازه قیمتی؟!*
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • حضوری 80 تا 100 هزارتومان
  • حضوری 100 تا 130 هزارتومان
  • حضوری 130 تا 160 هزارتومان
  • حضوری 160 تا 200 هزارتومان
  • حضوری 200 تا 250 هزارتومان
  • حضوری 250 تا 300 هزارتومان
  • حضوری 300 تا 400 هزارتومان
  • حضوری 400 تا 500 هزارتومان
  • حضوری بالای 500 هزارتومان
نام استاد یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را بنویسید تا لیست پیشنهادی را ببینید و درس را انتخاب کنید و یا نام استاد مورد نظر خود را بنویسید و جستجو را بزنید.
نام مدرسه یا آموزشگاه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان آموزشگاه یا مدرسه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان دوره
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام دوره ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان جزوه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان جزوه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان نمونه سوال یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان نمونه سوالی را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان فیلم یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان فیلمی را که می خواهید وارد نمائید.
دوره های اموزش مکالمه زبان عربی
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/05/31 12:16
تاریخ پایان: 1400/07/30 12:16
هزینه دوره: 
499,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس های آموزش مکالمه ی زبان عربی
آموزشگاه مدرسه زبانهای خارجی کارینو
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1400/06/11 10:39
تاریخ پایان: 1400/08/30 10:39
هزینه دوره: 
499,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
بهترین مکالمه ی زبان انگلیسی در شرق تهران
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/05/31 09:55
تاریخ پایان: 1400/07/30 09:55
هزینه دوره: 
350,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
بهترین اموزشگاه چینی در شرق تهران
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/05/20 09:45
تاریخ پایان: 1400/07/30 09:45
هزینه دوره: 
599,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
بهترین اموزشگاه زبان عربی در شرق تهران
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/05/31 09:23
تاریخ پایان: 1400/07/30 09:23
هزینه دوره: 
499,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
بهترین اموزشگاه زبان ترکی استانبولی در شرق تهران
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/05/31 09:04
تاریخ پایان: 1400/07/30 09:04
هزینه دوره: 
499,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
بهترین اموزشگاه زبان روسی
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/05/31 08:40
تاریخ پایان: 1400/07/30 08:40
هزینه دوره: 
550,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس های گروهی ترمیک زبان انگلیسی کودک و نوجوانان
آموزشگاه مدرسه زبانهای خارجی کارینو
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1400/06/11 15:07
تاریخ پایان: 1400/08/30 15:07
هزینه دوره: 
320,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس های اموزش مکالمه ی زبان ترکی استانبولی
آموزشگاه مدرسه زبانهای خارجی کارینو
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1400/05/21 14:52
تاریخ پایان: 1400/07/30 14:52
هزینه دوره: 
499,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
بهترین اموزشگاه زبان انگلیسی شرق تهران
آموزشگاه مدرسه زبانهای خارجی کارینو
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1400/06/11 11:27
تاریخ پایان: 1400/08/30 11:27
هزینه دوره: 
350,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
بهترین اموزشگاه زبان هلندی در شرق تهران
آموزشگاه مدرسه زبانهای خارجی کارینو
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1400/06/11 11:01
تاریخ پایان: 1400/08/30 11:01
هزینه دوره: 
999,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
بهترین آموزشگاه زبان فرانسه شرق تهران
آموزشگاه مدرسه زبانهای خارجی کارینو
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1400/06/11 10:26
تاریخ پایان: 1400/08/30 10:26
هزینه دوره: 
499,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
تماس با ما
تماس از طریق تلگرام تماس از طریق واتس آپ
استاد سلام
Ostad salam online school