استاد آیدین آریامنش دارای تخصص در دروس

android programming اندروید, اندروید android و android برنامه نویسی اندروید در تهران


کلاس آنلاین با ایشان

20% تخفیف


درخواست کلاس خصوصی

20% تخفیف


درخواست رفع اشکال

20% تخفیف


کلاس حضوری با ایشان

درخواست کلاس خصوصی

درخواست رفع اشکال
مدت عضویت:
8 ماه و13 روز
x