مجتمع آموزشی دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي

ارائه خدمات تخصصی و آموزشی توسط مجتمع آموزشی دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي

01144293089 09112213857
  • درباره آموزشگاه
  • آخرین دوره های برگزار شده
  • نظرات
  • کتابهای مرتبط را ببینید و خریداری کنید
درباره آموزشگاه
رشته های تدریس:

ریاضی فیزیک شیمی

دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
آخرین دوره های برگزار شده
در حال برگزاری
ریاضی هشتم یک-خانم امین السادات
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/26 08:00
تاریخ پایان: 1399/11/30 09:00
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
شیمی نهم سه آقای قدیری
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/25 08:24
تاریخ پایان: 1399/11/30 09:24
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
شیمی نهم دو آقای زحمتکش
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/25 08:22
تاریخ پایان: 1399/11/30 09:22
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
شیمی نهم یک آقای احسانی
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/25 08:19
تاریخ پایان: 1399/11/30 09:19
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
فیزیک نهم سه خانم رییسی
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/25 08:16
تاریخ پایان: 1399/11/30 09:16
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
فیزیک نهم دو خانم رییسی
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/25 08:14
تاریخ پایان: 1399/11/30 09:14
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
فیزیک نهم یک خانم رییسی
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/25 08:10
تاریخ پایان: 1399/11/30 09:10
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
تست ریاضی هشتم دو خانم حسین زاده
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/25 07:39
تاریخ پایان: 1399/11/30 08:39
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
عربی هشت دو خانم خشنودنیا
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/25 07:31
تاریخ پایان: 1399/11/30 08:31
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
ادبیات هشتم دو خانم شاکریان
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/25 07:27
تاریخ پایان: 1399/11/30 08:27
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
زبان هشتم دو خانم داودیان
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/25 07:17
تاریخ پایان: 1399/11/30 08:17
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
علوم هشتم دو خانم علوی پور
آموزشگاه دبيرستان آنلاین غير دولتي متوسطه اول پروين اعتصامي
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/25 07:12
تاریخ پایان: 1399/11/30 08:12
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
نظرات
ثبت نظر جدید
جهت ثبت نظر باید ابتدا وارد سایت شوید. ورود
هنوز نظری ثبت نشده است.
تماس با ما