معلم برای تدریس خصوصی زیست شناسی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی زیست شناسی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای زیست شناسی

تدریس خصوصی برای زیست شناسی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 534 مورد یافته شد )

درس زیست شناسی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیما دانا

مدرس خانم سیما دانا

تدریس دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی متوسطه, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین صالحی

مدرس آقای حسین صالحی

تدریس دروس زیست شناسی, زیست شناسی مولکولی, علوم ژنتیک

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیرحسین اکبری

مدرس آقای امیرحسین اکبری

تدریس دروس زیست کنکور, زیست شناسی, مشاوره کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی منتظری

مدرس آقای مهدی منتظری

تدریس دروس زیست شناسی, شیمی دبیرستان, بیوشیمی عمومی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط هدی صالحی

مدرس خانم هدی صالحی

تدریس دروس زیست, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط خانم قانع

مدرس خانم خانم قانع

تدریس دروس شیمی, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی رحمانی

مدرس آقای علی رحمانی

تدریس دروس ریاضی, زیست شناسی, حسابان, عربی, زبان انگلیسی, شیمی کنکور, فیزیک, شیمی, شیمی یازدهم, شیمی دهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حامد شیری

مدرس آقای حامد شیری

تدریس دروس زیست شناسی المپیاد, آناتومی تخصصی پزشکی, زیست کنکور, زیست, زیست شناسی دبیرستان, زیست شناسی, فیزیولوژی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط یوسف بهرامپور

مدرس آقای یوسف بهرامپور

تدریس دروس زیست شناسی, مشاوره کنکور, مشاوره تحصیلی راهنمایی و دبیرستان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شرکت علمی آموزشی سپنتا زیست آپادانا

شرکت علمی آموزش ...

تدریس دروس زیست دهم, زیست یازدهم, زیست دوازدهم, زیست, زیست شناسی, زیست کنکور, زیست شناسی عمومی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فربد احمدیان

مدرس آقای فربد احمدیان

تدریس دروس فیزیک دبیرستان, زیست کنکور, فیزیک, زیست شناسی, فیزیک کنکور, فیزیک متوسطه, زیست

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد جان بزرگی

مدرس آقای محمد جان بزرگی

تدریس دروس فیزیک, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرمین خاوندگار

مدرس آقای آرمین خاوندگار

تدریس دروس زیست شناسی کنکور, مشاوره کنکور, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پورداد پناهی

مدرس آقای پورداد پناهی

تدریس دروس علوم زیستی, زیست کنکور, زیست شناسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سجاد رفعتیان

مدرس آقای سجاد رفعتیان

تدریس دروس زیست شناسی, ژنتیک, میکروبیولوژی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شیما نجاتی

مدرس خانم شیما نجاتی

تدریس دروس زیست شناسی کنکور, زیست شناسی, ایمنی شناسی پزشکی

مشاهده پروفایل
x