معلم برای تدریس خصوصی زبان اردو

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی زبان اردو

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:
بدلیل نبودن نتیجه ای برای جستجوی شما، اساتید آنلاین مربوط به همین جستجو نمایش داده شده اند

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای زبان اردو

تدریس خصوصی برای زبان اردو، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

قیمت های تدریس خصوصی اساتید برای زبان اردو

نمایش بر اساس:

درس زبان اردو
استاد و آموزشگاهی با ویژگی مورد نظر شما یافت نشد، لطفا دوباره جستجو کنید تا بهترین اساتید و آموزشگاه ها را برای شما نمایش دهیم.
x