• 25 نظر
  • 17 دوره آموزشی عمومی
  • 1 دوره آموزشی خصوصی
  • 6967 ساعت کلاس آنلاین برگزار شده
  • 25 جزوه آموزشی
  • 25 فیلم آموزشی
  • 116 بازدید

مجتمع آموزشی دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )

ارائه خدمات تخصصی و آموزشی توسط مجتمع آموزشی دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )

مشاهده شماره تماس
  • درباره آموزشگاه
  • آخرین دوره های برگزار شده
  • نظرات
  • کتابهای مرتبط را ببینید و خریداری کنید
درباره آموزشگاه
دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان ۲
تاسیس سال ۱۳۸۴
افتخارات دانش آموزی:کسب مقام های اول ورزشی در رشته والیبال
کسب مقام اول در رشته های قرآن ، نهج البلاغه و احکام
کسب رتبه های تک رقمی در کنکور
کسب مدال طلا در  المپیاد
آخرین دوره های برگزار شده
در حال برگزاری
جلسه مشاوره
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/02 05:50
تاریخ پایان: 1400/03/31 04:50
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
المپیاد ادبی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/17 16:06
تاریخ پایان: 1400/03/31 15:06
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
کلاس دوازدهم تجربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/12 11:01
تاریخ پایان: 1400/03/31 10:01
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
کلاس دوازدهم ریاضی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/12 10:58
تاریخ پایان: 1400/03/31 09:58
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
کلاس دوازدهم انسانی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/11 15:01
تاریخ پایان: 1400/03/31 14:01
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
کلاس یازدهم ریاضی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/11 14:56
تاریخ پایان: 1400/03/31 13:56
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
کلاس یازدهم انسانی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/11 14:35
تاریخ پایان: 1400/03/31 13:35
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
کلاس یازدهم تجربی 2
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/11 14:31
تاریخ پایان: 1400/03/31 13:31
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
کلاس یازدهم تجربی یک
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/11 14:27
تاریخ پایان: 1400/03/31 13:27
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
کنکور شیمی یازدهم
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/11 14:01
تاریخ پایان: 1400/03/31 13:01
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
کلاس دهم تجربی 2
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/11 13:58
تاریخ پایان: 1400/03/31 12:58
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری
کلاس دهم تجربی 1
آموزشگاه دبیرستان آنلاین استعدادهای درخشان فرزانگان ۲(دارالفنون احمدیه )
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/11 13:51
تاریخ پایان: 1400/03/31 12:51
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
نظرات
ثبت نظر جدید
هنوز نظری ثبت نشده است.
تماس با ما