استادسلام! بستر ارائه، آموزش و تسهیلات آموزشی
تدریس خصوصی، آموزش، برگزاری دوره

برگزار کننده جشن آموزگار


جشن استاد سلام

تاریخ برگزاری: 1398/5/17 الی 1399/5/17
هزینه: 25000 » 25000 تومان (%1)
پیش ثبت نام: 25000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کارگاه روش تدریس

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 400000 تومان
پیش ثبت نام: 400000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کارگاه روش تدریس

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 4500000 تومان
پیش ثبت نام: 4500000 تومان
مشاهده و ثبت نام

همایش استاد سلام برای آموزشگاه ها: ...

تاریخ برگزاری: 1394/12/20 الی 1394/12/20
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 2000 تومان
مشاهده و ثبت نام

چالش کنکور

تاریخ برگزاری: 1397/4/7 الی 1397/4/8
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 20000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آمادگی هندسه پایه ویژه کنکور 9 ...

تاریخ برگزاری: 1395/1/19 الی 1395/2/31
هزینه: 400000 » 380000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 380000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دانشکده فارسی زبانان دهخدا، زیر مجموعه دانشگاه تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، ایستگاه پسیان،موسسه لغت نامه دهخدا

بازدید: 119


بالا
x