• 25 نظر
  • 12 دوره آموزشی عمومی
  • 1 دوره آموزشی خصوصی
  • 2146 ساعت کلاس آنلاین برگزار شده
  • 25 جزوه آموزشی
  • 25 فیلم آموزشی
  • 63 بازدید

مجتمع آموزشی آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی

ارائه خدمات تخصصی و آموزشی توسط مجتمع آموزشی آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی

مشاهده شماره تماس
  • درباره آموزشگاه
  • آخرین دوره های برگزار شده
  • نظرات
  • کتابهای مرتبط را ببینید و خریداری کنید
درباره آموزشگاه
رشته های تدریس:

زبان انگلیسی

آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
آخرین دوره های برگزار شده
برگزار شده
AME 4-B
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/10 20:00
تاریخ پایان: 1399/09/10 20:00
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
Walk.3-B
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/10 19:48
تاریخ پایان: 1399/09/10 19:48
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
Run 1-B
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/10 19:36
تاریخ پایان: 1399/09/10 19:36
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
Race-2 stand
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/10 19:25
تاریخ پایان: 1399/09/10 19:25
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
Run 2-c
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/10 19:17
تاریخ پایان: 1399/09/10 19:17
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
AME4-c
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/09 10:58
تاریخ پایان: 1399/09/09 10:58
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
Race 1-c
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/08 08:55
تاریخ پایان: 1399/09/08 08:55
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
Walk.1.A
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/08 08:52
تاریخ پایان: 1399/09/08 08:52
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
AME 3-c
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/08 08:49
تاریخ پایان: 1399/09/08 08:49
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
AME 2- D
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/08 08:47
تاریخ پایان: 1399/09/08 08:47
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
Race 3-A
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/08 08:40
تاریخ پایان: 1399/09/08 08:40
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
Race 1-c girls
آموزشگاه آموزشگاه آنلاین زبان بزرگی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/08 08:33
تاریخ پایان: 1399/09/08 08:33
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
نظرات
ثبت نظر جدید
هنوز نظری ثبت نشده است.
تماس با ما