عبارت جستجو:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان

تدریس خصوصی برای زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

قیمت های تدریس خصوصی اساتید برای زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان

دسته بندی مرتبط
  • تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی
  • تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی
  • تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه
  • تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان
  • تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی آمادگی مصاحبه کبک
  • تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
  • تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی متد alter ego
  • تدریس خصوصی ادبیات زبان فرانسه فرانسوی
  • تدریس خصوصی TEF زبان فرانسه
  • تدریس خصوصی آمادگی مصاحبه کبک
میزان محبوبیت استاد
هزینه تدریس (جلسه ای)
نحوه برگزاری
استاد مناسب برای
اساتید دارای جزوه و فیلم
استاد، مکانی برای تدریس داشته باشد
نمايش فقط آموزشگاههاي برگزار کننده

نمایش بر اساس: ( تعداد 258 مورد یافته شد )

درس زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان
محسن قائم مقامی

آقای محسن قائم مقامی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی آمادگی مصاحبه کبک, تدریس خصوصی آمادگی آزمون tcf, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
نعیمه فرحناک

خانم نعیمه فرحناک

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی آمادگی مصاحبه کبک, تدریس خصوصی TEF زبان فرانسه
مشاهده پروفایل
شیلا سماک

خانم شیلا سماک

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی TEF زبان فرانسه, تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه
مشاهده پروفایل
بهاره معینی

خانم بهاره معینی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
فهیمه صابری

خانم فهیمه صابری

تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان
مشاهده پروفایل
سیمین کردیزدی

خانم سیمین کردیزدی

تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه
مشاهده پروفایل
سیما ارفع تبار

خانم سیما ارفع تبار

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی متد alter ego
مشاهده پروفایل
نونا ناصحی

خانم نونا ناصحی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان
مشاهده پروفایل
روح الله مرادی

آقای روح الله مرادی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان
مشاهده پروفایل
مسعود دهقانی

آقای مسعود دهقانی

تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان
مشاهده پروفایل
ادریس فیروزیان

آقای ادریس فیروزیان

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان
مشاهده پروفایل
خانه زبان

خانه زبان

تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english, تدریس خصوصی زبان انگلیسی تخصصی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی زبان تخصصی مدیریت
مشاهده پروفایل
زهرا یاسینی

خانم زهرا یاسینی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان
مشاهده پروفایل
فاطمه نخعی

خانم فاطمه نخعی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان
مشاهده پروفایل
مریم ایمانیان

خانم مریم ایمانیان

تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
زهرا بردستان

خانم زهرا بردستان

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
آمنه رحمانی هوشمند

خانم آمنه رحمانی هوش ...

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان
مشاهده پروفایل
امیررضی داودی

آقای امیررضی داودی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی آمادگی مصاحبه کبک, تدریس خصوصی TEF زبان فرانسه, تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
معلم خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان,تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان,آموزش خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان، بی واسطه ،تعداد 27345 معلم خصوصی در سراسر ایران برای هر درسی و مهارتی همراه با رزرو معلم خصوصی رایگان همراه با نظرات کاربران
x