عبارت جستجو:
دسته بندی مرتبط
  • کارآفرینی
  • مشاوره کسب و کار
  • کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری
  • راه اندازی کسب و کار
  • تدوین طرح کسب و کار bp
  • کسب و کار با سرمایه کم
  • مدیریت فرآیندهای کسب و کار Business Paln
میزان محبوبیت استاد
هزینه کلاس (جلسه ای)
شیوه برگزاری کلاس
استاد مناسب برای
اساتید دارای جزوه و فیلم
اساتید دارای دفتر تدریس
نمایش فقط آموزشگاههای برگزار کننده

x