عبارت جستجو:
دسته بندی مرتبط
  • دینامیک
  • انسیس ansys نرم افزار
  • دینامیک سازه
  • دینامیک و زلزله
  • adams نرم افزار آدامز
  • دینامیک ماشین
  • دینامیک کهکشانی
  • دینامیک خاک
  • دینامیک و ارتعاشات
  • سیستم های دینامیکی
میزان محبوبیت استاد
هزینه کلاس (جلسه ای)
شیوه برگزاری کلاس
استاد مناسب برای
اساتید دارای جزوه و فیلم
اساتید دارای دفتر تدریس
نمایش فقط آموزشگاههای برگزار کننده

x