عبارت جستجو:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای زبان فرانسه فرانسوی گرامر

تدریس خصوصی برای زبان فرانسه فرانسوی گرامر، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

قیمت های تدریس خصوصی اساتید برای زبان فرانسه فرانسوی گرامر

دسته بندی مرتبط
  • تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی
  • تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی
  • تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه
  • تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان
  • تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی آمادگی مصاحبه کبک
  • تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
  • تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی متد alter ego
  • تدریس خصوصی ادبیات زبان فرانسه فرانسوی
  • تدریس خصوصی TEF زبان فرانسه
  • تدریس خصوصی آمادگی مصاحبه کبک
میزان محبوبیت استاد
هزینه تدریس (جلسه ای)
نحوه برگزاری
استاد مناسب برای
اساتید دارای جزوه و فیلم
استاد، مکانی برای تدریس داشته باشد
نمايش فقط آموزشگاههاي برگزار کننده

نمایش بر اساس: ( تعداد 258 مورد یافته شد )

درس زبان فرانسه فرانسوی گرامر
محسن قائم مقامی

آقای محسن قائم مقامی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی آمادگی مصاحبه کبک, تدریس خصوصی آمادگی آزمون tcf, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
فاطمه علی شاهی

خانم فاطمه علی شاهی

تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی آمادگی مصاحبه کبک, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی متد alter ego, تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
بهاره معینی

خانم بهاره معینی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
کاملیا شجاعى

خانم کاملیا شجاعى

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی ادبیات زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
مهدیه آریایی

خانم مهدیه آریایی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
زهرا رضایی

خانم زهرا رضایی

تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
آرزو رستمی نژاد

خانم آرزو رستمی نژاد

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی آمادگی مصاحبه کبک, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
سینا اسماعیلی

آقای سینا اسماعیلی

تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
مهدی جالینوسی

آقای مهدی جالینوسی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
مهرنوش اردشیری

خانم مهرنوش اردشیری

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی آمادگی مصاحبه کبک, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
تارا حافظی

خانم تارا حافظی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی آمادگی مصاحبه کبک, تدریس خصوصی ادبیات زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
آرمیتا مختاری نژاد

خانم آرمیتا مختاری ن ...

تدریس خصوصی آیلتس ielts, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی آیلتس جنرال ielts , تدریس خصوصی speaking انگلیسی, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
فائزه طالبی بیدهندی

خانم فائزه طالبی بید ...

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی basic english انگلیسی مبتدی, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
Hamid Yaghouti

آقای Hamid Yaghouti

تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی متد alter ego, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
سعید قوامی

آقای سعید قوامی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
مریم ایمانیان

خانم مریم ایمانیان

تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
زهرا بردستان

خانم زهرا بردستان

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
امیررضی داودی

آقای امیررضی داودی

تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه فرانسوی, تدریس خصوصی زبان فرانسه - فرانسوی کودکان و خردسالان, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی آمادگی مصاحبه کبک, تدریس خصوصی TEF زبان فرانسه, تدریس خصوصی tcf زبان فرانسه, تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر
مشاهده پروفایل
معلم خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر,تدریس خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر,آموزش خصوصی زبان فرانسه فرانسوی گرامر، بی واسطه ،تعداد 27345 معلم خصوصی در سراسر ایران برای هر درسی و مهارتی همراه با رزرو معلم خصوصی رایگان همراه با نظرات کاربران
x