عبارت جستجو:
دسته بندی مرتبط
  • زبان آلمانی
  • آلمانی
  • آلمانی کنکور ارشد
  • زبان آلمانی آمادگی سفارت
  • آلمانی کنکور دکتری
  • زبان آلمانی کودکان
  • گرامر آلمانی
  • مترجمی زبان آلمانی
  • testdafcزبان آلمانی
  • زبان و ادبیات آلمانی
میزان محبوبیت استاد
هزینه کلاس (جلسه ای)
شیوه برگزاری کلاس
استاد مناسب برای
اساتید دارای جزوه و فیلم
اساتید دارای دفتر تدریس
نمایش فقط آموزشگاههای برگزار کننده

x