عبارت جستجو:

دوره آموزشی ادبیات، دوره خصوصی ادبیات و کلاس آموزشی ادبیات


استاد سلام 0 ستاره

آموزش روش تهیه پایان نامه های علوم ...

تاریخ برگزاری: 1397/5/16 الی 1397/5/31
هزینه: 150000 تومان
پیش ثبت نام: 9000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 7 ستاره

تدریس خصوصی زبان فرانسه

تاریخ برگزاری: 1396/5/5 الی 1396/5/5
هزینه: 120000 » 96000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 7700 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

MBA مالی

تاریخ برگزاری: 1396/3/19 الی 1396/8/5
هزینه: 3000000 تومان
پیش ثبت نام: 180000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 7 ستاره

ادبیات عمومی و تخصصی کنکور

تاریخ برگزاری: 1395/8/29 الی
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 40000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

لیسانس زبان و ادبیات ترکی استانبولی

تاریخ برگزاری: 1395/8/1 الی
هزینه: 20000 » 18000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 1100 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آموزش کاربردی زبان اسپانیایی

تاریخ برگزاری: 1395/3/30 الی 1395/4/13
هزینه: 120000 » 54000 تومان (%55)
پیش ثبت نام: 3300 تومان
مشاهده و ثبت نام
x