عبارت جستجو:

دوره آموزشی فیزیک، دوره خصوصی فیزیک و کلاس آموزشی فیزیک


استاد سلام 3 ستاره

فیزیک ساده:مفهومی، تست، جمع بندی، ر ...

تاریخ برگزاری: 1397/8/23 الی 1397/9/23
هزینه: 398000 » 199000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 25900 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

فیزیک دهم تجربی و ریاضی (10 جلسه)

تاریخ برگزاری: 1397/8/1 الی 1397/9/27
هزینه: 350000 تومان
پیش ثبت نام: 21000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی (12 جلس ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/29 الی 1397/9/27
هزینه: 420000 تومان
پیش ثبت نام: 25200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی (10 جلسه ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/28 الی 1397/9/24
هزینه: 350000 تومان
پیش ثبت نام: 21000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آموزش دروس

تاریخ برگزاری: 1397/7/15 الی 1398/6/1
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

تدریس فیزیک دوره اول و دوم

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1398/7/10
هزینه: 100000 » 80000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

فیزیک پایه ، نظام جدید - دوره تابست ...

تاریخ برگزاری: 1397/6/10 الی
هزینه: 2000000 » 1340000 تومان (%33)
پیش ثبت نام: 80400 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

نرم افزار انسیس فلوئنت مقدماتی توسط ...

تاریخ برگزاری: 1397/6/10 الی 1397/6/14
هزینه: 200000 » 160000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 9600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

کلاسهای نیمه خصوصی کنکور فیزیک 98

تاریخ برگزاری: 1397/5/20 الی 1397/12/20
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 45000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

فیزیک کنکور تضمینی

تاریخ برگزاری: 1397/5/15 الی 1397/12/28
هزینه: 4000000 » 3200000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 192000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آمادگی امتحانات ورودی مقطع دهم مدار ...

تاریخ برگزاری: 1397/5/1 الی 1397/6/25
هزینه: 400000 » 340000 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 20400 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

فیزیک دهم و یازدهم در تابستان

تاریخ برگزاری: 1397/4/30 الی 1397/6/23
هزینه: 600000 » 570000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 34200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی فیزیک دهم و یازدهم در ت ...

تاریخ برگزاری: 1397/4/30 الی 1397/6/23
هزینه: 600000 » 570000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 34200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

پرسش و پاسخ- مشاوره کنکور 98 در رشت ...

تاریخ برگزاری: 1397/4/15 الی 1397/4/24
هزینه: 75000 » 37500 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 2300 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

کلاسهای نیمه خصوصی کنکور فیزیک 98

تاریخ برگزاری: 1397/4/1 الی 1398/2/31
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 45000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 7 ستاره

جمع بندی فیزیک دهم تجربی

تاریخ برگزاری: 1397/2/12 الی 1397/2/21
هزینه: 180000 تومان
پیش ثبت نام: 14400 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آموزش تضمینی فیزیک کنکور

تاریخ برگزاری: 1397/1/25 الی 1397/6/24
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

همایش کنکور تجربی جمع بندی تکنیکی ر ...

تاریخ برگزاری: 1397/1/20 الی 1397/2/29
هزینه: 1500000 تومان
پیش ثبت نام: 120000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

محاسبات گوسین و بررسی و شناسایی حال ...

تاریخ برگزاری: 1397/1/15 الی 1397/1/30
هزینه: 250000 » 125000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

تست‌زنی کنکور

تاریخ برگزاری: 1397/1/14 الی 1397/2/31
هزینه: 500000 » 450000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 27000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

اردوی مطالعاتی نوروز 97

تاریخ برگزاری: 1397/1/2 الی 1397/1/12
هزینه: 1200000 تومان
پیش ثبت نام: 72000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

فیزیک پایه یازدهم

تاریخ برگزاری: 1396/12/10 الی 1397/1/20
هزینه: 30000 » 27000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 1700 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره فرانس پرس کلاس فشرده و فوق فشر ...

تاریخ برگزاری: 1396/11/3 الی 1396/12/19
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

فیزیک صفر تا صد کنکور تجربی

تاریخ برگزاری: 1396/10/10 الی 1396/12/29
هزینه: 3500000 تومان
پیش ثبت نام: 210000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 7 ستاره

کلاس آنلاین فیزیک پایه دهم

تاریخ برگزاری: 1396/10/9 الی 1396/10/9
هزینه: 12000 تومان
پیش ثبت نام: 1000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

مهندسی شبکه مقدماتی

تاریخ برگزاری: 1396/10/9 الی 1396/11/14
هزینه: 300000 » 90000 تومان (%70)
پیش ثبت نام: 5400 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره فیزیک فشرده دبیرستان

تاریخ برگزاری: 1396/10/9 الی 1397/10/19
هزینه: 1000000 » 800000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 48000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

برگزاری کلاسهای عربی به صورت چشمی آ ...

تاریخ برگزاری: 1396/10/4 الی 1396/11/4
هزینه: 150000 » 120000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 7200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره فیزیک سوم دبیرستان

تاریخ برگزاری: 1396/9/23 الی 1396/11/30
هزینه: 80000 » 56000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 3400 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

سی اف دی مقدماتی

تاریخ برگزاری: 1396/6/9 الی 1396/6/9
هزینه: 50000 تومان
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آموزش فیزیک 3 دبیرستان

تاریخ برگزاری: 1396/6/1 الی 1396/7/30
هزینه: 792000 » 633600 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 38100 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره تابستانه آموزش فیزیک 1

تاریخ برگزاری: 1396/5/12 الی 1396/5/31
هزینه: 400000 تومان
پیش ثبت نام: 24000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره تابستانه آموزش فیزیک 2 دبیرست ...

تاریخ برگزاری: 1396/5/12 الی 1396/5/31
هزینه: 400000 تومان
پیش ثبت نام: 24000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

فیزیک کنکور

تاریخ برگزاری: 1396/5/5 الی 1396/12/15
هزینه: 2000000 تومان
پیش ثبت نام: 120000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره فیزیک تابستان راه برتر کنکور 9 ...

تاریخ برگزاری: 1396/4/17 الی 1396/5/21
هزینه: 690000 » 621000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 37300 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

فیزیک سوم دبیرستان

تاریخ برگزاری: 1396/4/17 الی 1396/5/30
هزینه: 290000 تومان
پیش ثبت نام: 17400 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره آمادگی برای کنکور 97

تاریخ برگزاری: 1396/4/17 الی 1397/2/15
هزینه: 950000 » 475000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 28500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزش نرم افزار Comsol Multiph ...

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/30
هزینه: 350000 تومان
پیش ثبت نام: 21000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزش فیزیک دبیرستان از پایه

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/7/15
هزینه: 700000 تومان
پیش ثبت نام: 42000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزش تخصصی هوش مصنوعی

تاریخ برگزاری: 1396/4/2 الی 1397/3/31
هزینه: 49000 تومان
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

ریاضیات و فیزیک کنکور برای تمامی رش ...

تاریخ برگزاری: 1396/2/30 الی 1396/3/31
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

ریاضیات و فیزیک کنکور برای تمامی رش ...

تاریخ برگزاری: 1396/2/30 الی 1396/3/31
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام
x