عبارت جستجو:

دوره آموزشی ورزشی، دوره خصوصی ورزشی و کلاس آموزشی ورزشی


استاد سلام 0 ستاره

آموزش ماساژ

تاریخ برگزاری: 1397/2/15 الی 1397/3/30
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره ژیمناستیک مبتدی کودکان

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 60000 تومان
پیش ثبت نام: 3600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره ژیمناستیک پیشرفته کودکان

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 80000 تومان
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره کاراته

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 80000 تومان
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره ایروبیک

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 50000 تومان
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آموزش ورزش بدمینتون

تاریخ برگزاری: 1396/4/1 الی 1396/6/31
هزینه: 45000 تومان
پیش ثبت نام: 2700 تومان
مشاهده و ثبت نام
x