عبارت جستجو:

دوره آموزشی ورزشی، دوره خصوصی ورزشی و کلاس آموزشی ورزشی


آب درمانی وحرکات اصلاحی

تاریخ برگزاری: 1398/3/4 الی 1398/4/8
هزینه: 120000 تومان
پیش ثبت نام: 7200 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی ژیمناستیک در منزل

تاریخ برگزاری: 1398/2/14 الی 1398/3/11
هزینه: 130000 تومان
پیش ثبت نام: 7800 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی شنا در منزل ویژه بانوان

تاریخ برگزاری: 1398/2/8 الی 1398/3/8
هزینه: 130000 تومان
پیش ثبت نام: 7800 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس آموزش خصوصی یوگا در منزل شخصی ...

تاریخ برگزاری: 1398/2/8 الی 1398/5/9
هزینه: 150000 تومان
پیش ثبت نام: 9000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس خصوصی فیتنس و چربیسوزی

تاریخ برگزاری: 1398/2/8 الی 1398/5/1
هزینه: 130000 تومان
پیش ثبت نام: 7800 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش ماساژ

تاریخ برگزاری: 1397/2/15 الی 1397/3/30
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ژیمناستیک مبتدی کودکان

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 60000 تومان
پیش ثبت نام: 3600 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ژیمناستیک پیشرفته کودکان

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 80000 تومان
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کاراته

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 80000 تومان
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ایروبیک

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 50000 تومان
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش ورزش بدمینتون

تاریخ برگزاری: 1396/4/1 الی 1396/6/31
هزینه: 45000 تومان
پیش ثبت نام: 2700 تومان
مشاهده و ثبت نام

کارگاه برنامه ریزی و طراحی تمرین (م ...

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 110000 » 99000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 12900 تومان
مشاهده و ثبت نام
x