عبارت جستجو:

دوره آموزشی حسابداری، دوره خصوصی حسابداری و کلاس آموزشی حسابداری


کارگاه آموزشی مدیریت مجتمع‌های تجار ...

تاریخ برگزاری: 1397/10/9 الی 1397/10/11
هزینه: 600000 تومان
پیش ثبت نام: 36000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی دوره جامع نرم افزارحساب ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/1 الی 1397/7/30
هزینه: 320000 تومان
پیش ثبت نام: 19200 تومان
مشاهده و ثبت نام

سواد مالی

تاریخ برگزاری: 1397/5/19 الی 1397/5/19
هزینه: 25000 تومان
پیش ثبت نام: 1500 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره عملی حقوق و دستمزد

تاریخ برگزاری: 1397/5/10 الی 1397/5/24
هزینه: 125000 تومان
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام

هوش مالی

تاریخ برگزاری: 1397/4/2 الی 1397/4/16
هزینه: 100000 » 49000 تومان (%51)
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آشنایی با قوانین مالیاتهای مست ...

تاریخ برگزاری: 1397/1/20 الی 1397/12/29
هزینه: 200000 » 160000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 9600 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ICDL جامع (مقدماتی و پیشرفته)

تاریخ برگزاری: 1396/12/10 الی 1397/4/9
هزینه: 480000 تومان
پیش ثبت نام: 28800 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش تخصصی نرم افزار همکاران سیست ...

تاریخ برگزاری: 1396/11/19 الی 1396/12/10
هزینه: 449000 تومان
پیش ثبت نام: 44900 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش تخصصی و حرفه ای نرم افزار را ...

تاریخ برگزاری: 1396/11/19 الی 1396/11/26
هزینه: 319000 تومان
پیش ثبت نام: 31900 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش نرم افزار حسابداری هلو

تاریخ برگزاری: 1396/11/19 الی 1396/11/26
هزینه: 149000 تومان
پیش ثبت نام: 14900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره جامع نرم افزار مالی سپیدار

تاریخ برگزاری: 1396/11/19 الی 1397/2/13
هزینه: 799000 تومان
پیش ثبت نام: 79900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آموزشی اکسل در حسابداری

تاریخ برگزاری: 1396/11/19 الی 1396/12/11
هزینه: 319000 تومان
پیش ثبت نام: 31900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره فرانس پرس کلاس فشرده و فوق فشر ...

تاریخ برگزاری: 1396/11/3 الی 1396/12/19
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

بودجه نویسی

تاریخ برگزاری: 1396/10/30 الی 1396/11/7
هزینه: 340000 تومان
پیش ثبت نام: 20400 تومان
مشاهده و ثبت نام

مروری بر دادرسی بیمه و تامین اجتماع ...

تاریخ برگزاری: 1396/10/17 الی 1396/10/26
هزینه: 420000 تومان
پیش ثبت نام: 25200 تومان
مشاهده و ثبت نام

مروری بر دادرسی مالیاتی

تاریخ برگزاری: 1396/10/10 الی 1396/10/24
هزینه: 450000 تومان
پیش ثبت نام: 27000 تومان
مشاهده و ثبت نام

مقررات قانون کار و بیمه

تاریخ برگزاری: 1396/10/10 الی 1396/10/19
هزینه: 330000 تومان
پیش ثبت نام: 19800 تومان
مشاهده و ثبت نام

تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد

تاریخ برگزاری: 1396/9/29 الی 1396/10/1
هزینه: 250000 تومان
پیش ثبت نام: 15000 تومان
مشاهده و ثبت نام

قوانین و مقررات مالیات های ارزش افز ...

تاریخ برگزاری: 1396/9/26 الی 1396/9/28
هزینه: 250000 تومان
پیش ثبت نام: 15000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش گروهی تربیت حسابدار ارشد حرفه ...

تاریخ برگزاری: 1396/9/20 الی 1396/11/20
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تهیه و تنظیم صورتهای مالی به همراه ...

تاریخ برگزاری: 1396/9/18 الی 1396/9/27
هزینه: 470000 تومان
پیش ثبت نام: 28200 تومان
مشاهده و ثبت نام

اصول حسابداری

تاریخ برگزاری: 1396/5/20 الی 1396/6/15
هزینه: 300000 تومان
پیش ثبت نام: 18000 تومان
مشاهده و ثبت نام

MBA مالی

تاریخ برگزاری: 1396/3/19 الی 1396/8/5
هزینه: 3000000 تومان
پیش ثبت نام: 180000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آموزشی تخصصی حسابداری

تاریخ برگزاری: 1396/3/16 الی 1396/12/29
هزینه: 35000 تومان
پیش ثبت نام: 2100 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش مهارت های عمومی کامپیوتر

تاریخ برگزاری: 1396/3/1 الی 1396/4/3
هزینه: 120000 » 72000 تومان (%40)
پیش ثبت نام: 4400 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش نرم افزار های حسابداری و مالی

تاریخ برگزاری: 1395/10/15 الی 1395/10/20
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس دروس فیزیک،ریاضی و آمار دبیرس ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/12 الی 1400/10/1
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره اصول بازار سرمایه با محوریت بو ...

تاریخ برگزاری: 1395/4/1 الی 1395/4/3
هزینه: 60000 » 54000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 3300 تومان
مشاهده و ثبت نام

پیاده سازی کدینگ حسابداری برای شرکت ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/17 الی 1395/3/19
هزینه: 39000 » 31200 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 1900 تومان
مشاهده و ثبت نام

انجام پایان نامه ارشد | تحلیل آماری ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/3 الی 1395/6/21
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

نقش اکسل در موفقیت های فردی و گروهی

تاریخ برگزاری: 1395/1/26 الی 1395/1/26
هزینه: 9000 تومان
پیش ثبت نام: 600 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره اصول حسابداری پیشرفته کاربردی

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 350000 تومان
پیش ثبت نام: 21000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس حسابداری اعتبارات اسنادی

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 550000 تومان
پیش ثبت نام: 33000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره اصول حسابداری 1 و 2 - نرم افزا ...

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 350000 » 315000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 18900 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس حسابداری ویژه بازار کار

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 215000 » 129000 تومان (%40)
پیش ثبت نام: 7800 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس حسابداری ویژه بازار کار

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 1200000 » 960000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 57600 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس حسابداری و اقتصاد

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 700000 » 630000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 37800 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس حسابداری و اقتصاد

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 700000 » 630000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 37800 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره حسابداری Learning by doing

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 490000 » 392000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 23600 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس حسابداری مالیاتی ( مالیات بر ا ...

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 380000 » 342000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 20600 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس حسابداری ویژه بازار کار

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 80000 تومان
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس حسابداری مالی و بازرگانی و سپی ...

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 400000 تومان
پیش ثبت نام: 24000 تومان
مشاهده و ثبت نام
x