عبارت جستجو:


استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضیات ابتدایی تا دبیر ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/23 الی
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

Mini MBA HR

تاریخ برگزاری: 1395/3/22 الی 1395/6/6
هزینه: 1000000 » 950000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 57000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

Mini MBA Finance

تاریخ برگزاری: 1395/3/21 الی 1395/6/12
هزینه: 1200000 » 1140000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 68400 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آموزش نرم افزار های ETABSو SAFE و S ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/20 الی 1395/5/20
هزینه: 1200000 » 1080000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 64800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

پیاده سازی کدینگ حسابداری برای شرکت ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/17 الی 1395/3/19
هزینه: 39000 » 31200 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 1900 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

پرسنال برندیگ

تاریخ برگزاری: 1395/3/15 الی 1395/4/14
هزینه: 600000 » 570000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 34200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

DBA

تاریخ برگزاری: 1395/3/15 الی 1396/3/15
هزینه: 9000000 » 8100000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 486000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

Mini MBA Branding

تاریخ برگزاری: 1395/3/15 الی 1395/6/25
هزینه: 1500000 » 1350000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 81000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

زبان آلمانی،A1

تاریخ برگزاری: 1395/3/15 الی 1395/4/28
هزینه: 300000 » 270000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 16200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

خصوصی/انگلیسی بازرگانی

تاریخ برگزاری: 1395/3/15 الی 1395/4/30
هزینه: 800000 » 760000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 45600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آموزش یک روزه شیوه های نوین یادگیری ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/8 الی 1395/3/8
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آموزش دو روزه شیوه های نوین یادگیری ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/8 الی 1395/2/9
هزینه: 120000 تومان
پیش ثبت نام: 7200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آموزش سه روزه شیوه های نوین یادگیری ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/8 الی 1395/3/10
هزینه: 150000 تومان
پیش ثبت نام: 9000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

Big Data Analytic and Business

تاریخ برگزاری: 1395/3/7 الی 1395/6/26
هزینه: 2500000 » 2375000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 142500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی آشنایی با قانون مناقصات

تاریخ برگزاری: 1395/3/6 الی 1395/3/27
هزینه: 300000 » 285000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 17100 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

Art MBA

تاریخ برگزاری: 1395/3/6 الی 1395/12/6
هزینه: 4880000 » 4392000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 263600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

MBA

تاریخ برگزاری: 1395/3/6 الی 1396/3/6
هزینه: 6000000 » 5400000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 324000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آیلتس فشرده - ۷ هفته - ۴۲ ساعت

تاریخ برگزاری: 1395/3/5 الی 1395/4/30
هزینه: 650000 » 585000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 76100 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره فشرده متره و برآورد

تاریخ برگزاری: 1395/3/4 الی 1395/6/4
هزینه: 358000 تومان
پیش ثبت نام: 21500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره نامه نویسی

تاریخ برگزاری: 1395/3/4 الی 1395/6/4
هزینه: 425000 تومان
پیش ثبت نام: 25500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

برگزاری دوره آمادگی آزمون های IELTS ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/4 الی 1395/6/4
هزینه: 425000 تومان
پیش ثبت نام: 25500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

برگزاری دوره بحث آزاد و مکالمه

تاریخ برگزاری: 1395/3/4 الی 1395/5/4
هزینه: 358000 تومان
پیش ثبت نام: 21500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

رمان خوانی و نقد و تحلیل داستان به ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/4 الی 1395/6/4
هزینه: 425000 تومان
پیش ثبت نام: 25500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

برگزاری دوره فشرده و ترمیک زبان انگ ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/4 الی 1395/6/4
هزینه: 358000 تومان
پیش ثبت نام: 21500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

انجام پایان نامه ارشد | تحلیل آماری ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/3 الی 1395/6/21
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره پیشرفته طراحی تجهیزات مکانیکی ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/3 الی 1395/5/14
هزینه: 287000 » 272700 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 16400 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

نرم افزار Excel

تاریخ برگزاری: 1395/3/1 الی 1395/4/16
هزینه: 700000 » 490000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 29400 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

نرم افزار Aimsun

تاریخ برگزاری: 1395/3/1 الی 1395/3/23
هزینه: 900000 » 630000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 37800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

نرم افزار اتوکد دوبعدی(AutoCAD)

تاریخ برگزاری: 1395/3/1 الی 1395/4/23
هزینه: 1118000 » 782600 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 47000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

نرم افزار Etabs و Safe

تاریخ برگزاری: 1395/3/1 الی 1395/7/8
هزینه: 3180000 » 2226000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 133600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

نرم افزار MATLAB(مقدماتی)

تاریخ برگزاری: 1395/3/1 الی 1395/4/16
هزینه: 250000 » 175000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 10500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

نرم افزار EndNote

تاریخ برگزاری: 1395/3/1 الی 1395/4/16
هزینه: 78000 » 54600 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 3300 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

نرم افزار CarSim و TruckSim

تاریخ برگزاری: 1395/3/1 الی 1395/4/16
هزینه: 1800000 » 1260000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 75600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت اب ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/1 الی 1395/4/16
هزینه: 2450000 » 1715000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 102900 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

بحث آزاد-upper intermediate-Free Di ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/30 الی 1395/5/30
هزینه: 185000 » 175800 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 10600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

بحث آزاد intermediate-Free Discussi ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/30 الی 1395/5/30
هزینه: 204000 » 193800 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 11700 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

بحث آزاد Pre-Intermediate-Free Disc ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/30 الی 1395/5/30
هزینه: 174000 » 165300 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 10000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

زبان انگلیسی کودکان 8 تا 12 سال

تاریخ برگزاری: 1395/2/30 الی 1395/5/30
هزینه: 163000 » 154900 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 9300 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

زبان انگلیسی کودکان 8 تا 12 سال

تاریخ برگزاری: 1395/2/30 الی 1395/5/15
هزینه: 163000 » 154900 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 9300 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آمادگی برای آزمون پایان ترم

تاریخ برگزاری: 1395/2/29 الی 1395/3/20
هزینه: 60000 تومان
پیش ثبت نام: 3600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آمادگی برای آزمون های پایان ترم

تاریخ برگزاری: 1395/2/29 الی 1395/3/20
هزینه: 60000 تومان
پیش ثبت نام: 3600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

اکسل پیشرفته

تاریخ برگزاری: 1395/2/24 الی 1395/3/7
هزینه: 450000 » 382500 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 23000 تومان
مشاهده و ثبت نام
x