عبارت جستجو:


استاد سلام 0 ستاره

بحث آزاد-upper intermediate-Free Di ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/30 الی 1395/5/30
هزینه: 185000 » 175800 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 10600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

بحث آزاد intermediate-Free Discussi ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/30 الی 1395/5/30
هزینه: 204000 » 193800 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 11700 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

بحث آزاد Pre-Intermediate-Free Disc ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/30 الی 1395/5/30
هزینه: 174000 » 165300 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 10000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

زبان انگلیسی کودکان 8 تا 12 سال

تاریخ برگزاری: 1395/2/30 الی 1395/5/30
هزینه: 163000 » 154900 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 9300 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

زبان انگلیسی کودکان 8 تا 12 سال

تاریخ برگزاری: 1395/2/30 الی 1395/5/15
هزینه: 163000 » 154900 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 9300 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آمادگی برای آزمون پایان ترم

تاریخ برگزاری: 1395/2/29 الی 1395/3/20
هزینه: 60000 تومان
پیش ثبت نام: 3600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آمادگی برای آزمون های پایان ترم

تاریخ برگزاری: 1395/2/29 الی 1395/3/20
هزینه: 60000 تومان
پیش ثبت نام: 3600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

اکسل پیشرفته

تاریخ برگزاری: 1395/2/24 الی 1395/3/7
هزینه: 450000 » 382500 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 23000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

اصول مقاله نویسی علمی و شیوه ارسال ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/23 الی 1395/2/23
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آشنایی با نرم¬افزار EndNote برای مد ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/23 الی 1395/2/23
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی( ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/23 الی 1395/2/23
هزینه: 35000 تومان
پیش ثبت نام: 35000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

رمز موفقیت تحصیلی، کاری و ادامه تحص ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/21 الی 1395/2/21
هزینه: 15000 تومان
پیش ثبت نام: 900 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

اصول تدوین رزومه تحصیلی و کاری موثر

تاریخ برگزاری: 1395/2/21 الی 1395/2/21
هزینه: 7000 تومان
پیش ثبت نام: 500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

منابع انسانی

تاریخ برگزاری: 1395/2/16 الی 1395/4/16
هزینه: 700000 » 630000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 37800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

آموزش چهار روزه(دوره کامل) شیوه های ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/8 الی 1395/2/11
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

بازاریابی

تاریخ برگزاری: 1395/2/2 الی 1395/6/2
هزینه: 700000 » 630000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 37800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

DBA

تاریخ برگزاری: 1395/2/1 الی 1396/2/1
هزینه: 9000000 تومان
پیش ثبت نام: 540000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

بسته برنزی تدریس خصوصی خواجه نصیر

تاریخ برگزاری: 1395/2/1 الی 1395/3/1
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

بسته طلایی تدریس خصوصی خواجه نصیر

تاریخ برگزاری: 1395/2/1 الی 1395/3/1
هزینه: 990000 » 792000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 47600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

بسته نقره ای تدریس خصوصی خواجه نصیر

تاریخ برگزاری: 1395/2/1 الی 1395/3/1
هزینه: 850000 » 680000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 40800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

بسته الماسی تدریس خصوصی خواجه نصیر

تاریخ برگزاری: 1395/2/1 الی 1395/3/1
هزینه: 1300000 » 1040000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 62400 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

IELTS - TOEFL - FCE - CAE - CPE - و ...

تاریخ برگزاری: 1395/2/1 الی 1395/12/26
هزینه: 260000 » 234000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 14100 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

نقش اکسل در موفقیت های فردی و گروهی

تاریخ برگزاری: 1395/1/26 الی 1395/1/26
هزینه: 9000 تومان
پیش ثبت نام: 600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

منابع انسانی

تاریخ برگزاری: 1395/1/26 الی 1396/3/26
هزینه: 700000 » 630000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 37800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

ساختار سازمانی

تاریخ برگزاری: 1395/1/25 الی 1395/4/1
هزینه: 400000 » 360000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 21600 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره های کودکان-نوجوانان-بزرگسالان

تاریخ برگزاری: 1395/1/24 الی 1395/3/4
هزینه: 130000 تومان
پیش ثبت نام: 7800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

اقتصاد و حسابداری

تاریخ برگزاری: 1395/1/23 الی 1395/5/23
هزینه: 700000 » 630000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 37800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

مدیریت رفتار سازمانی

تاریخ برگزاری: 1395/1/21 الی 1395/4/21
هزینه: 700000 » 630000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 37800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

اقتصاد و حسابداری

تاریخ برگزاری: 1395/1/20 الی 1395/5/20
هزینه: 700000 » 630000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 37800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

دوره آمادگی هندسه پایه ویژه کنکور 9 ...

تاریخ برگزاری: 1395/1/19 الی 1395/2/31
هزینه: 400000 » 380000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 380000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

تور نوروزی تربیت مدرس زبان انگلیسی

تاریخ برگزاری: 1395/1/11 الی 1395/1/11
هزینه: 125000 تومان
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

تور نوروزی تربیت مدرس زبان انگلیسی

تاریخ برگزاری: 1395/1/10 الی 1395/1/10
هزینه: 125000 تومان
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

تور نوروزی تربیت مدرس زبان انگلیسی

تاریخ برگزاری: 1395/1/9 الی 1395/1/9
هزینه: 125000 تومان
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

تور نوروزی تربیت مدرس زبان انگلیسی

تاریخ برگزاری: 1395/1/8 الی 1395/1/8
هزینه: 125000 تومان
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

تور نوروزی تربیت مدرس زبان انگلیسی

تاریخ برگزاری: 1395/1/7 الی 1395/1/7
هزینه: 125000 تومان
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

تور نوروزی 5 روزه تربیت مدرس زبان ...

تاریخ برگزاری: 1395/1/7 الی 1394/11/11
هزینه: 625000 » 500000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

تور نوروزی 5 روزه تربیت مدرس زبان ا ...

تاریخ برگزاری: 1395/1/7 الی 1394/11/11
هزینه: 250000 تومان
پیش ثبت نام: 15000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

همایش استاد سلام برای آموزشگاه ها: ...

تاریخ برگزاری: 1394/12/20 الی 1394/12/20
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 2000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

MBA مجازی

تاریخ برگزاری: 1394/12/15 الی 1395/12/15
هزینه: 3150000 تومان
پیش ثبت نام: 189000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

MBA بیمارستانی

تاریخ برگزاری: 1394/12/15 الی 1395/12/15
هزینه: 2300000 تومان
پیش ثبت نام: 138000 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

فنون مذاکره

تاریخ برگزاری: 1394/12/15 الی 1395/3/1
هزینه: 700000 » 630000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 37800 تومان
مشاهده و ثبت نام
استاد سلام 0 ستاره

Big Data

تاریخ برگزاری: 1394/12/13 الی 1395/3/13
هزینه: 2500000 » 2250000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 135000 تومان
مشاهده و ثبت نام
x