اجاره سالن همایش و اجاره سالن کنفرانس و اجاره سالن سمینار

اجاره سالن همایش و اجاره سالن کنفرانس و اجاره سالن سمینار

معرفی سالن همایش ، سالن سمینار و سالن کنفرانس جهت اجاره برای مناسبتها و آموزشهای شما :

موقعیت بر روی نقشه: می توانید با تغییر بزرگنمایی و جابجایی نقشه، نقطه مورد نظر خودرا بیابید
جستجو بر اساس استان
استان: 

اجاره سالن کنفرانس و همایش 50 نفره

سالن همایش و کنفرانس 50 نفره
سالن کنفرانس 50 نفره الهیه
سالن کنفرانس 50 نفره هتل انقلاب

اجاره سالن کنفرانس و همایش 200 نفره

اجاره سالن همایش 200 نفره غرب تهران
سالن همایش 500 نفره
سالن کنفرانس 200 نفره وليعصر
سالن کنفرانس و همایش 200 نفره پردیس
سالن همایش 200 نفره جنوب تهران
سالن کنفرانس 200 نفره
سالن کنفرانس 200 نفره

اجاره سالن کنفرانس و همایش 500 تا 1500 نفره

مرکز همایش 1500 نفره
سالن همایش 400 نفره نواب
سالن همايش 500 نفره
سالن کنسرت 500 نفره
اجاره سالن همايش 500 نفره
سالن همایش 500 نفره در آزادی

اجاره سالن نمایشگاه

اجاره سالن نمايشگاهی
x