عبارت جستجو:

دوره و کلاس آموزشی بخش ورزشی


آب درمانی وحرکات اصلاحی در منزل

تاریخ برگزاری: 1398/3/4 الی 1398/4/8
هزینه: 120000 تومان
پیش ثبت نام: 7200 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی اسکیت همه رده های سنی

تاریخ برگزاری: 1398/2/14 الی 1398/3/11
هزینه: 130000 تومان
پیش ثبت نام: 7800 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی و نیمه خصوصی پیلاتس در ...

تاریخ برگزاری: 1398/2/8 الی 1398/3/8
هزینه: 130000 تومان
پیش ثبت نام: 7800 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی و نیمه خصوصی شنا در منز ...

تاریخ برگزاری: 1398/2/8 الی 1398/3/8
هزینه: 130000 تومان
پیش ثبت نام: 7800 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس آموزش خصوصی و نیمه خصوصی یوگا ...

تاریخ برگزاری: 1398/2/8 الی 1398/5/17
هزینه: 150000 تومان
پیش ثبت نام: 9000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس خصوصی و نیمه خصوصی فیتنس و چرب ...

تاریخ برگزاری: 1398/2/8 الی 1398/5/10
هزینه: 130000 تومان
پیش ثبت نام: 7800 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش دفاع شخصی در کوتاهترین زمان

تاریخ برگزاری: 1397/4/31 الی 1397/12/28
هزینه: 100000 » 80000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

پیلاتس ورزش قرن 21

تاریخ برگزاری: 1397/4/18 الی 1397/5/19
هزینه: 1000000 تومان
پیش ثبت نام: 130000 تومان
مشاهده و ثبت نام

یادگیری بازی شطرنج (یادگیری کامل قو ...

تاریخ برگزاری: 1397/2/22 الی 1397/2/26
هزینه: 300000 » 150000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 9000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش ماساژ

تاریخ برگزاری: 1397/2/15 الی 1397/3/30
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش اسکیت

تاریخ برگزاری: 1396/11/7 الی 1396/11/30
هزینه: 30000 » 24000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 1500 تومان
مشاهده و ثبت نام

ترم جامع دوره آموزشی تربیت ماساژور ...

تاریخ برگزاری: 1396/7/1 الی 1396/9/1
هزینه: 3250000 » 2925000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 175500 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ژیمناستیک مبتدی کودکان

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 60000 تومان
پیش ثبت نام: 3600 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ژیمناستیک پیشرفته کودکان

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 80000 تومان
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کاراته

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 80000 تومان
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ایروبیک

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 50000 تومان
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش ورزش بدمینتون

تاریخ برگزاری: 1396/4/1 الی 1396/6/31
هزینه: 45000 تومان
پیش ثبت نام: 2700 تومان
مشاهده و ثبت نام

BODY COMPACT

تاریخ برگزاری: 1395/11/15 الی 1395/11/15
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

یوگای قدرت

تاریخ برگزاری: 1395/11/15 الی 1395/11/15
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

یوگای قدرت

تاریخ برگزاری: 1395/11/15 الی 1395/11/15
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

پیلاتس

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی شنا در منزل

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام

کارگاه برنامه ریزی و طراحی تمرین (م ...

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 110000 » 99000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 12900 تومان
مشاهده و ثبت نام
x