دوره و کلاس آموزشی درس ادبیات

دوره و کلاس آموزشی درس ادبیات

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

کنکور عربی

شروع از: 1398/8/30
شنبه چهارشنبه
هزینه: 1500000 تومان
پرداخت اولیه: 120000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کنکور زبان و ادبیات فارسی

شروع از: 1398/8/30
یکشنبه سه شنبه
هزینه: 1500000 تومان
پرداخت اولیه: 120000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش روش تهیه پایان نامه های علوم ...

شروع از: 1397/5/16
روزهای یکشنبه از ساعت 4-6 جمع ...
هزینه: 150000 تومان
پرداخت اولیه: 9000 تومان
مشاهده و ثبت نام

MBA مالی

شروع از: 1396/3/19
به مدت 130 ساعت روزهای جمعه - ...
هزینه: 3000000 تومان
پرداخت اولیه: 180000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش کاربردی زبان اسپانیایی

شروع از: 1395/3/30
روزهای فرد ساعت 10 الی 11:30
هزینه: 120000 » 54000 تومان (%55)
پرداخت اولیه: 3300 تومان
مشاهده و ثبت نام
x