درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

دوره و کلاس آموزشی بخش دبیرستان و کنکور


کنکور عربی - زبان و ادبیات فارسی

تاریخ برگزاری: 1398/8/30 الی 1398/10/30
هزینه: 1000000 تومان
پیش ثبت نام: 80000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکور تجربی

تاریخ برگزاری: 1398/8/4 الی 1398/12/19
هزینه: 2400000 تومان
پیش ثبت نام: 192000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عربی دوازدهم

تاریخ برگزاری: 1398/7/24 الی 1398/9/20
هزینه: 800000 تومان
پیش ثبت نام: 64000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عربی دوازدهم رشته انسانی

تاریخ برگزاری: 1398/7/24 الی 1398/11/9
هزینه: 800000 تومان
پیش ثبت نام: 64000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عربی کنکور عمومی تمامی رشته ها

تاریخ برگزاری: 1398/7/17 الی 1398/11/9
هزینه: 1000000 تومان
پیش ثبت نام: 80000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کنکور عمومی و اختصاصی عربی انسانی

تاریخ برگزاری: 1398/7/17 الی 1398/12/26
هزینه: 1200000 تومان
پیش ثبت نام: 96000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک دوازدهم

تاریخ برگزاری: 1398/7/13 الی 1398/12/21
هزینه: 900000 تومان
پیش ثبت نام: 72000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تست ریاضی ششم ، هفتم ، هشتم و نهم

تاریخ برگزاری: 1398/7/1 الی 1398/10/1
هزینه: 1600000 تومان
پیش ثبت نام: 128000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ی فشرده مرور ریاضیات ششم ، هفت ...

تاریخ برگزاری: 1398/6/1 الی 1398/7/19
هزینه: 600000 » 480000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 38400 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تقویت ریاضی دبیرستان در اصفهان

تاریخ برگزاری: 1398/5/17 الی 1398/6/31
هزینه: 350000 » 175000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 22800 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس مفهومی ریاضیات پنجم و ششم و ه ...

تاریخ برگزاری: 1398/5/14 الی 1398/6/16
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست شناشی کنکور

تاریخ برگزاری: 1398/5/12 الی 1398/5/31
هزینه: 414000 تومان
پیش ثبت نام: 24900 تومان
مشاهده و ثبت نام

صفر تا صد فیزیک و ریاضی کنکور در با ...

تاریخ برگزاری: 1398/5/5 الی 1398/6/25
هزینه: 1250000 » 1000000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک 3 تجربی (فیزیک دوازدهم تجربی)

تاریخ برگزاری: 1398/5/2 الی 1398/6/20
هزینه: 1400000 » 1260000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 75600 تومان
مشاهده و ثبت نام

یادگیری آسان و اساسی عربی

تاریخ برگزاری: 1398/5/1 الی 1398/7/1
هزینه: 75000 تومان
پیش ثبت نام: 4500 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکوری دهم ریاضی (15 جلسه - ت ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/8 الی 1398/7/10
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکوری دهم تجربی (13 جلسه - ت ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/8 الی 1398/6/30
هزینه: 650000 تومان
پیش ثبت نام: 52000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس رفع اشکال ریاضی دهم

تاریخ برگزاری: 1398/2/30 الی 1398/2/31
هزینه: 126800 » 120500 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 7300 تومان
مشاهده و ثبت نام

جمع بندی و ارائه نمونه سوالات احتما ...

تاریخ برگزاری: 1398/2/28 الی 1398/2/30
هزینه: 195000 » 185300 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 11200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی شیمی و مشاوره در عید نو ...

تاریخ برگزاری: 1398/1/2 الی 1398/1/16
هزینه: 2250000 » 2025000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 121500 تومان
مشاهده و ثبت نام

جمع بندی زیست دوازدهم

تاریخ برگزاری: 1397/12/2 الی 1397/12/24
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 65000 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضیات کنکور

تاریخ برگزاری: 1397/12/1 الی 1398/3/31
هزینه: 120000 تومان
پیش ثبت نام: 7200 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک دهم جمع بندی و حل مسئله و نمو ...

تاریخ برگزاری: 1397/9/20 الی 1397/10/10
هزینه: 140000 » 133000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 17300 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره فشرده راه حل های کنکوری و روشه ...

تاریخ برگزاری: 1397/9/6 الی 1398/3/27
هزینه: 600000 تومان
پیش ثبت نام: 36000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک ساده:مفهومی، تست، جمع بندی، ر ...

تاریخ برگزاری: 1397/8/23 الی 1397/9/23
هزینه: 398000 » 199000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آمادگی امتحانات ترم اول سال تحصیلی ...

تاریخ برگزاری: 1397/8/20 الی 1397/9/25
هزینه: 500000 » 450000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 27000 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضیتو 70 بزن

تاریخ برگزاری: 1397/8/14 الی 1397/10/17
هزینه: 290000 تومان
پیش ثبت نام: 29000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس مثلثات کنکور در 10 جلسه

تاریخ برگزاری: 1397/8/10 الی 1397/9/2
هزینه: 230000 » 207000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 12500 تومان
مشاهده و ثبت نام

شیمی2

تاریخ برگزاری: 1397/8/5 الی 1397/10/1
هزینه: 900000 » 810000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 48600 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس مفهومی ریاضیات

تاریخ برگزاری: 1397/7/30 الی 1398/3/13
هزینه: 600000 تومان
پیش ثبت نام: 36000 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاصیات هشتم‌تا یازدهم

تاریخ برگزاری: 1397/7/29 الی 1397/8/1
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آنلاین ریاضی ویژه کنکور 98 تجر ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/28 الی 1398/3/30
هزینه: 300000 تومان
پیش ثبت نام: 18000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کامل درس و تست ریاضی دهم، آماد ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/27 الی 1397/10/5
هزینه: 250000 » 125000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کامل ریاضی نهم برای تقویت پایه ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/16 الی 1397/7/30
هزینه: 280000 » 252000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 32800 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش دروس

تاریخ برگزاری: 1397/7/15 الی 1398/6/1
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی نهم در صادقیه

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1397/8/10
هزینه: 280000 تومان
پیش ثبت نام: 16800 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی نهم در ونک

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1397/8/10
هزینه: 320000 تومان
پیش ثبت نام: 19200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی یازدهم تجربی در خیابان ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1397/8/10
هزینه: 280000 تومان
پیش ثبت نام: 16800 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی دهم در خیابان مطهری

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1397/8/10
هزینه: 280000 تومان
پیش ثبت نام: 16800 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی دهم در ونک

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1397/8/10
هزینه: 320000 تومان
پیش ثبت نام: 19200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی هفتم در خیابان مطهری

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1397/8/10
هزینه: 280000 تومان
پیش ثبت نام: 16800 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی هفتم در پاسداران

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1397/8/10
هزینه: 280000 تومان
پیش ثبت نام: 16800 تومان
مشاهده و ثبت نام
x