دوره و کلاس آموزشی بخش ورزشی

دوره و کلاس آموزشی بخش ورزشی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

آب درمانی وحرکات اصلاحی خصوصی و نیم ...

تاریخ برگزاری: 1398/8/4 الی 1398/8/30
هزینه: 140000 تومان
پیش ثبت نام: 8400 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس خصوصی و نیمه خصوصی چربی سوزی د ...

تاریخ برگزاری: 1398/8/4 الی 1398/8/30
هزینه: 140000 تومان
پیش ثبت نام: 8400 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی ونیمه خصوصی اسکیت همه ر ...

تاریخ برگزاری: 1398/8/4 الی 1398/8/30
هزینه: 130000 تومان
پیش ثبت نام: 7800 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی ونیمه خصوصی پیلاتس در م ...

تاریخ برگزاری: 1398/7/15 الی 1398/8/29
هزینه: 140000 تومان
پیش ثبت نام: 8400 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی و نیمه خصوصی شنا در منز ...

تاریخ برگزاری: 1398/7/15 الی 1398/8/30
هزینه: 140000 تومان
پیش ثبت نام: 8400 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس آموزش خصوصی و نیمه خصوصی یوگا ...

تاریخ برگزاری: 1398/7/15 الی 1398/7/30
هزینه: 150000 تومان
پیش ثبت نام: 9000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش دفاع شخصی در کوتاهترین زمان

تاریخ برگزاری: 1397/4/31 الی 1397/12/28
هزینه: 100000 » 80000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

پیلاتس ورزش قرن 21

تاریخ برگزاری: 1397/4/18 الی 1397/5/19
هزینه: 1000000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

یادگیری بازی شطرنج (یادگیری کامل قو ...

تاریخ برگزاری: 1397/2/22 الی 1397/2/26
هزینه: 300000 » 150000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 9000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش ماساژ

تاریخ برگزاری: 1397/2/15 الی 1397/3/30
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش اسکیت

تاریخ برگزاری: 1396/11/7 الی 1396/11/30
هزینه: 30000 » 24000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 1500 تومان
مشاهده و ثبت نام

ترم جامع دوره آموزشی تربیت ماساژور ...

تاریخ برگزاری: 1396/7/1 الی 1396/9/1
هزینه: 3250000 » 2925000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 175500 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ژیمناستیک مبتدی کودکان

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 60000 تومان
پیش ثبت نام: 3600 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ژیمناستیک پیشرفته کودکان

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 80000 تومان
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کاراته

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 80000 تومان
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ایروبیک

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/5/10
هزینه: 50000 تومان
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش ورزش بدمینتون

تاریخ برگزاری: 1396/4/1 الی 1396/6/31
هزینه: 45000 تومان
پیش ثبت نام: 2700 تومان
مشاهده و ثبت نام

BODY COMPACT

تاریخ برگزاری: 1395/11/15 الی 1395/11/15
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

یوگای قدرت

تاریخ برگزاری: 1395/11/15 الی 1395/11/15
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

یوگای قدرت

تاریخ برگزاری: 1395/11/15 الی 1395/11/15
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

پیلاتس

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام
x