دوره و کلاس آموزشی بخش دبیرستان و کنکور

دوره و کلاس آموزشی بخش دبیرستان و کنکور

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

کنکور عربی

تاریخ برگزاری: 1398/8/30 الی 1398/10/30
هزینه: 1500000 تومان
پیش ثبت نام: 120000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کنکور زبان و ادبیات فارسی

تاریخ برگزاری: 1398/8/30 الی 1398/10/30
هزینه: 1500000 تومان
پیش ثبت نام: 120000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آمادگی درس ریاضی برای کنکور

تاریخ برگزاری: 1398/8/30 الی 1398/12/29
هزینه: 1300000 » 1040000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 83200 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس مفهومی ریاضیات ششم و هفتم و ه ...

تاریخ برگزاری: 1398/8/25 الی 1398/9/29
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 40000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکور تجربی

تاریخ برگزاری: 1398/8/4 الی 1398/12/19
هزینه: 2400000 تومان
پیش ثبت نام: 192000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس ریاضی نهم

تاریخ برگزاری: 1398/7/15 الی 1398/12/14
هزینه: 1000000 تومان
پیش ثبت نام: 80000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک دوازدهم

تاریخ برگزاری: 1398/7/13 الی 1398/12/21
هزینه: 900000 تومان
پیش ثبت نام: 72000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تست ریاضی ششم ، هفتم ، هشتم و نهم

تاریخ برگزاری: 1398/7/1 الی 1398/10/1
هزینه: 1600000 تومان
پیش ثبت نام: 128000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عربی کنکور عمومی تمامی رشته ها

تاریخ برگزاری: 1398/9/27 الی 1399/1/27
هزینه: 1000000 تومان
پیش ثبت نام: 100000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کنکور عمومی و اختصاصی عربی انسانی

تاریخ برگزاری: 1398/9/25 الی 1399/2/29
هزینه: 1200000 تومان
پیش ثبت نام: 120000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عربی دوازدهم

تاریخ برگزاری: 1398/9/25 الی 1398/12/12
هزینه: 800000 تومان
پیش ثبت نام: 80000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عربی دوازدهم رشته انسانی

تاریخ برگزاری: 1398/8/22 الی 1398/12/28
هزینه: 800000 تومان
پیش ثبت نام: 80000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ی صفر تا نود شیمی دهم

تاریخ برگزاری: 1398/9/15 الی 1398/12/22
هزینه: 820000 » 697000 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 90700 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش شیمی کنکور ، دبیرستان و پیش د ...

تاریخ برگزاری: 1398/9/2 الی 1398/12/22
هزینه: 1500000 » 1275000 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 76500 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضی نهم

تاریخ برگزاری: 1398/9/1 الی 1398/9/30
هزینه: 1000000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

قواعد عربی دوازدهم

تاریخ برگزاری: 1398/8/24 الی 1398/9/15
هزینه: 300000 تومان
پیش ثبت نام: 18000 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی

تاریخ برگزاری: 1398/8/20 الی 1398/9/28
هزینه: 700000 » 686000 تومان (%2)
پیش ثبت نام: 41200 تومان
مشاهده و ثبت نام

عربی؛ این بار برای فهمیدن!

تاریخ برگزاری: 1398/7/24 الی 1398/9/28
هزینه: 52000 » 41600 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 2500 تومان
مشاهده و ثبت نام

علوم تجربی متوسطه اول تضمینی جهت تی ...

تاریخ برگزاری: 1396/1/12 الی 1405/1/31
هزینه: 20000 تومان
پیش ثبت نام: 1200 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکوری دهم ریاضی (15 جلسه - ت ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/8 الی 1398/7/10
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکوری دهم تجربی (13 جلسه - ت ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/8 الی 1398/6/30
هزینه: 650000 تومان
پیش ثبت نام: 52000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره ی فشرده مرور ریاضیات ششم ، هفت ...

تاریخ برگزاری: 1398/6/1 الی 1398/7/19
هزینه: 600000 » 480000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 38400 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک دهم جمع بندی و حل مسئله و نمو ...

تاریخ برگزاری: 1397/9/20 الی 1397/10/10
هزینه: 140000 » 133000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 10700 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کامل ریاضی نهم برای تقویت پایه ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/16 الی 1397/7/30
هزینه: 280000 » 252000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 20200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره و یادآوری کامل مباحث ریاضی نهم ...

تاریخ برگزاری: 1397/6/29 الی 1397/7/29
هزینه: 75000 » 37500 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره کامل ریاضی هشتم برای تقویت پای ...

تاریخ برگزاری: 1397/6/21 الی 1397/6/31
هزینه: 280000 » 252000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 20200 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاسهای نیمه خصوصی کنکور فیزیک 98

تاریخ برگزاری: 1397/5/20 الی 1397/12/20
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آمادگی امتحانات ورودی مقطع دهم مدار ...

تاریخ برگزاری: 1397/5/1 الی 1397/6/25
هزینه: 400000 » 340000 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 27200 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاسهای نیمه خصوصی کنکور فیزیک 98

تاریخ برگزاری: 1397/4/1 الی 1398/2/31
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آمادگی امتحانات نهایی ریاضی نهم

تاریخ برگزاری: 1397/2/25 الی 1397/2/28
هزینه: 350000 تومان
پیش ثبت نام: 28000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آمادگی امتحانات نهایی پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری: 1397/2/25 الی 1397/3/4
هزینه: 600000 تومان
پیش ثبت نام: 48000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس آنلاین فیزیک پایه دهم

تاریخ برگزاری: 1396/10/9 الی 1396/10/9
هزینه: 12000 تومان
پیش ثبت نام: 1000 تومان
مشاهده و ثبت نام

ترکیبیات در 3 دقیقه! و آنلاین

تاریخ برگزاری: 1396/8/14 الی 1396/8/27
هزینه: 20000 » 0 تومان (%100)
پیش ثبت نام: 0 تومان
مشاهده و ثبت نام

همایش آنلاین مشتق(ریاضی تجربی کنکور ...

تاریخ برگزاری: 1396/7/28 الی 1396/7/28
هزینه: 20000 » 10000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 800 تومان
مشاهده و ثبت نام

ریاضی تقویتی هفتم ، هشتم ، نهم

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

خصوصی ریاضی ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس آماده سازی ریاضی کنکور تجربی 9 ...

تاریخ برگزاری: 1396/10/2 الی 1397/2/16
هزینه: 1200000 تومان
پیش ثبت نام: 156000 تومان
مشاهده و ثبت نام

زیست شناشی کنکور

تاریخ برگزاری: 1398/5/12 الی 1398/5/31
هزینه: 414000 تومان
پیش ثبت نام: 24900 تومان
مشاهده و ثبت نام

صفر تا صد فیزیک و ریاضی کنکور در با ...

تاریخ برگزاری: 1398/5/5 الی 1398/6/25
هزینه: 1250000 » 1000000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک 3 تجربی (فیزیک دوازدهم تجربی)

تاریخ برگزاری: 1398/5/2 الی 1398/6/20
هزینه: 1400000 » 1260000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 75600 تومان
مشاهده و ثبت نام

یادگیری آسان و اساسی عربی

تاریخ برگزاری: 1398/5/1 الی 1398/7/1
هزینه: 75000 تومان
پیش ثبت نام: 4500 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس رفع اشکال ریاضی دهم

تاریخ برگزاری: 1398/2/30 الی 1398/2/31
هزینه: 126800 » 120500 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 7300 تومان
مشاهده و ثبت نام
x