دوره و کلاس آموزشی درس هندسه تحلیلی

دوره و کلاس آموزشی درس هندسه تحلیلی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

دوره ریاضی هفتم ، هشتم ، نهم ، ریاض ...

تاریخ برگزاری: 1396/7/22 الی 1396/12/29
هزینه: 50000 تومان
پیش ثبت نام: 3000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تحلیلی و طراحی ساختمان های بتنی با ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

هندسه تحلیلی کنکور

تاریخ برگزاری: 1395/9/29 الی 1395/10/21
هزینه: 300000 تومان
پیش ثبت نام: 18000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش هندسه 1 برای کنکور

تاریخ برگزاری: 1395/9/15 الی 1395/11/30
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آمادگی هندسه پایه ویژه کنکور 9 ...

تاریخ برگزاری: 1395/1/19 الی 1395/2/31
هزینه: 400000 » 380000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 380000 تومان
مشاهده و ثبت نام
x