کلاس آنلاین و دوره آنلاین اختصاصی از مدرسه های آنلاین استادسلام

در کلاس آنلاین ارائه شده در مدرسه های آنلاین ثبت نام کنید و آموزش بدون مرز و تعاملی را تجربه کنید

درس یا مهارت*
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید.
نحوه برگزاری*
روز و ساعت برگزاری*
تعداد شاگرد*
وضعیت سکونت*
موبایل*
ایمیل
انتخاب بازه قیمتی؟!*
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • حضوری 80 تا 100 هزارتومان
  • حضوری 100 تا 130 هزارتومان
  • حضوری 130 تا 160 هزارتومان
  • حضوری 160 تا 200 هزارتومان
  • حضوری 200 تا 250 هزارتومان
  • حضوری 250 تا 300 هزارتومان
  • حضوری 300 تا 400 هزارتومان
  • حضوری 400 تا 500 هزارتومان
  • حضوری بالای 500 هزارتومان
نام استاد یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام استاد مورد نظر خود را وارد نمائید.
نام مدرسه یا آموزشگاه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان آموزشگاه یا مدرسه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان دوره یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام دوره ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان جزوه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان جزوه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان فیلم یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان فیلمی را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید.
حسابدری مقدماتی ویژه بازار کار
استاد سیدمحمدحسین حیدری
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/10/01 09:22
تاریخ پایان: 1399/11/10 09:22
هزینه دوره: 
500,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
دوره آنلاین مکالمات روزمره و پرکاربرد انگلیسی
استاد مهدی جعفری
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/30 15:08
تاریخ پایان: 1399/11/01 15:08
هزینه دوره: 
390 تومان
276 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
رایتینگ
استاد یاسمین نصر
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/09/25 08:30
تاریخ پایان: 1399/10/05 11:27
هزینه دوره: 
560,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس های آمادگی آزمون گوته آلمان
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/09/22 13:30
تاریخ پایان: 1399/10/20 13:30
هزینه دوره: 
70,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
بهترین اموزشگاه ایلتس شرق تهران
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/09/24 13:30
تاریخ پایان: 1399/10/16 13:30
هزینه دوره: 
70,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس مکالمه زبان عربی(مکالمه زبان عربی با لهجه ی عراقی - شامی - خلیجی - سوری )
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/09/26 13:30
تاریخ پایان: 1399/10/20 13:30
هزینه دوره: 
450,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس زبان اسپانیایی شرق تهران- امادگی ازمون DELE - کلاس مکالمه اسپانیایی
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/09/23 14:30
تاریخ پایان: 1399/10/15 14:30
هزینه دوره: 
450,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
تنها مرکز برگزاری آزمون TOMER در ایران - کلاس آزمون TOMER زبان ترکی استانبولی
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/09/27 13:30
تاریخ پایان: 1399/10/25 13:30
هزینه دوره: 
80,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس مکالمه زبان روسی
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/09/22 14:30
تاریخ پایان: 1399/10/22 14:30
هزینه دوره: 
80,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس مکالمه زبان ترکی استانبولی
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/09/22 13:30
تاریخ پایان: 1399/10/15 13:30
هزینه دوره: 
80,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
دوره تحلیلگری بازار سرمایه مقدماتی تا پیشرفته
استاد سید سجاد نوابی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/20 15:08
تاریخ پایان: 1399/10/30 15:08
هزینه دوره: 
700,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
دوره معامله گری در بازار سرمایه
استاد سید سجاد نوابی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/09/30 13:59
تاریخ پایان: 1399/10/30 13:59
هزینه دوره: 
1,300,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
تماس با ما